Denní­ archí­v: 11.8.2014


Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014-2020 schválená usnesením vlády české republiky č.25 ze dne 8.4.2014, na jejíž přípravě se mimo jiné podílelo Ministerstvo zdravotnictví uvádí v kapitole 3. Východiska pro stanovení priorit pro další období: „Zvyšuje se důraz na výživu dětí. Byla implementována strategie Světové zdravotnické organizace (WHO) na podporu […]

Naprosté selhání podpory a propagace kojení na pediatrické platformě ČR