Denní­ archí­v: 12.1.2018


Kojení  je o otázkou lidských práv. Úmluva  o právech dítěte v  článek 24 uvádí, že dítě má právo  na  nejvyšší dosažitelný stupeň zdraví  a rodičům zajišťuje, aby  byli plně podporováni při využívání znalostí o výhodách kojení. Bohužel většina zemí má tendenci ignorovat mezinárodní dohody týkající se podpory  kojení ve prospěch […]

Kojení a lidská práva