Předčasné zavedení lepku

Nová studie předčasné zavedení lepku nepodporuje! Multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, kontrolovaná studie zahrnující 944 dětí s vysokým rizikem vzniku onemocnění celiakií neprokázala, že zavedení malého množství lepku mezi 16-24 týdnem, jak je běžnou praxí v Evropě, nevedlo ke snížení rizika vzniku onemocnění od 3 let. Kojení, bez ohledu na to, zda bylo exkluzivní, nebo zda pokračovalo během podání lepku, nijak podstatně neovlivnilo vývoj celiakie.

Čtěte více

Medela porušuje Kodex marketingu náhrad mateřského mléka

Dle organizace IBFAN Medela porušuje Kodex marketingu náhrad mateřského mléka. Jakýkoliv výrobce, který propaguje produkt spadající pod rámec Kodexu, porušuje Kodex WHO. Prodej je povolen, nikoliv však propagace výrobků.
V roce 2008, Medela začala propagovat láhve na krmení, čímž se stala výrobcem spadající pod rámec Mezinárodního kodexu náhražek mateřského mléka. Reakce proti společnosti, která takto porušuje Kodex, nastaly brzy poté. …

Čtěte více

Prevence rakoviny nesmí být časově omezený projekt

Kojení je zásadní aktivitou žen na celém světě, která je přínosná pro zdraví dětí i matek. Zdá se, že kojení je přínosné pro matku při ochraně před rakovinou prsu. Vzhledem k tomu, že kojení je ovlivnitelné chování, tak je pochopení jeho přínosu pro rozvoj/progresi rakoviny prsu nezbytné a mělo by být veřejnou zdravotní prioritou. …

Čtěte více