Rubrika: Kojení a soudy


Níže naleznete naše oficiální vyjádření pro podporu dlouhodobého kojení, které lze využít při případných sporech (např. s partnery, zaměstnavateli, apod). Výhody kojení po prvním roce života Řada studií prokazuje, že děti mají velký prospěch z kojení i po 1. roce. Výživa mléko je stále kvalitní, dokonce i po druhém roce […]

Soudní spory a kojení


V Praze 16.5.2013 Věc: Kojení a právo dítěte Sdělení odborného názoru   Kojení je právem matky a zejména právem dítěte (Charta práv dítěte, 1991, čl.24). Úmluva o právech dítěte, kterou je Česká republika vázána je také mezinárodní smlouvou o lidských právech a základních svobodách. Jeden z hlavních motivů celé úmluvy […]

ODBORNÝ NÁZOR – Podpora dlouhodobého kojení