Rubrika: Odborné články
Persistentní chlorované organické látky přetrvávají dlouhodobě v prostředí a hromadí se v tuku živočichů včetně člověka. Mají řadu negativních zdravotních účinků, z nichž za nejzávažnější jsou považovány poruchy hormonální rovnováhy, poruchy metabolismu glukózy a lipidů, i účinky karcinogenní. Tyto látky jsou již desítky let systematicky sledovány jak v prostředí (ovzduší, […]

Sledování chlorovaných organických látek (DDT) v mateřském mléku v ČR


14.11. 2016 je světovým dnem diabetu. Bohužel  ani  v jedné tiskové zprávě se  neobjevila informace o významu kojení v prevenci onemocnění diabetem.  Léčba diabetu je ekonomicky náročná, drahá. Jediná šance je jít cestou primární prevence – KOJENÍ  a  POHYB.   KOJENÍ snižuje u dětí  výskyt   DM1   o 27% DM2 o 39% u […]

Diabetes mellitus a kojeníEuropean Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) Tato studie analyzovala 322.972 žen ve věku 25–70 let po dobu 12,9 let v 10 evropských zemích (Dánsko, Francie, Německo, Řecko, Itálie, Holandsko, Norsko, Španělsko, Švédsko a Anglie. Průměrná celková délka kojení ve všech 10 zemích byla 9,6 měsíců. Porod, kojení, perorální […]

Kojení souvisí s nižší úmrtností žen – Evropská studie


Meta-analýza pěti studií, publikovaných v Pediatrics prokázala, že krmení předčasně narozených dětí mateřským mlékem hraje ochrannou úlohu před rozvojem retinopatie. Zahrnuto bylo 2208 nedonošených dětí. U nedonošenců, kteří byli výlučně kojení nebo převážně krmeny mateřským mlékem se snížil výskyt jakékoliv, včetně závažné retinopatie.   Více informací naleznete zde – Pediatrics – anglicky

Mateřské mléko chrání před retinopatií u nedošených dětí
Alternativní způsoby krmení Anatomie prsní žlázy Baby colica Baby Friendly Hospital Banky mateřského mléka Dítě bojkotující kojení Fyziologie laktace Hodnocení růstu kojených dětí v prvním roce života Kojení a vztah k dětským infekcím v 6. roce života Kojení a zdraví Léčení bolavých bradavek Léky a kojení Návod pro postupné ukončení […]

Seznam článků
Osnova evropské zdravotní politiky pro 21. století 53 zemí evropského regionu schválilo na zasedání Regionálního výboru SZO pro Evropu v září 2012 nový regionální program Zdraví 2020 vycházející ze základních hodnot a založený na publikovaných důkazech. Program Zdraví 2020 se zaměřuje na zlepšení zdraví pro všechny a na překonávání nerovností ve zdraví cestou lepšího vedení a řízení v oblasti zdraví. Dokument se zaměřuje na hlavní zdravotnické problémy současnosti. Vymezuje čtyři prioritní oblasti politických opatření a je inovativní v hledání odpovědí napříč všemi úrovněmi a rezorty vlády a napříč společností, při orientaci na přínosnost opatření a rozvíjení odolnosti v rámci komunity, na emancipaci a na vytváření podpůrného prostředí. ... Přinášíme vám přehled bodů z tohoto programu týkající se kojení. ...

Zdraví 2020Přinášíme vám odkaz na skutečně skvělý online kalkulátor, který se hodí pro sledování vývoje váhy u kojených novorozenců do stáří 72 hodin od porodu. Kalkulátor NEWT (Newborn Weight Tool) je první svého druhu, který byl vytvořen, tak aby pomáhal pediatrům, neonatalogům, ale i rodičům sledovat brzký vývoj váhy u čerstvě narozeného miminka. Nástroj používá nomogram pro vykreslení hmotnostního percentilu dítěte v prvních dnech po porodu ve srovnání s výzkumnou populací. Do databáze byly zahrnuty údaje o více než 100.000 kojených novorozencích.

NEWT – Kalkulátor na sledování váhových úbytků u kojených novorozenců
Úvod Sledování a hodnocení růstu dítěte patří k základním metodám umožňujícím posouzení jeho zdravotního a výživového stavu. Kvalifikované hodnocení v intervalech uvedených ve Zdravotním a očkovacím průkazu dítěte a mladistvého přímo lékařům ukládá vyhláška Ministerstva zdravotnictví č.3/2010 Sb. Zjištěné odchylky růstu mohou upozornit na zdravotní problémy probíhající v těle dítěte, […]

Hodnocení růstu kojených dětí v prvním roce života