Předčasné zavedení lepku

Nová studie předčasné zavedení lepku nepodporuje! Multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, kontrolovaná studie zahrnující 944 dětí s vysokým rizikem vzniku onemocnění celiakií neprokázala, že zavedení malého množství lepku mezi 16-24 týdnem, jak je běžnou praxí v Evropě, nevedlo ke snížení rizika vzniku onemocnění od 3 let. Kojení, bez ohledu na to, zda bylo exkluzivní, nebo zda pokračovalo během podání lepku, nijak podstatně neovlivnilo vývoj celiakie.

Čtěte více