Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Dokumenty

Dětský ombudsman pravděpodobně až v roce 2021

Dětského ombudsmana má 23 států Evropské Unie, Česká republika doposud nikoli. V Česku by mohl začít působit po polovině příštího roku.  Stát by se jím mohl člověk, kterému už bylo 30 let a minimálně pět let se věnoval problematice ochrany dětí. Na šest let by ho volila Sněmovna. 

Se zřízením postu počítá Úmluva o právech dítěte, která začala platit v únoru 1991.  Česká republika je jednou z posledních zemí, která dětského ombudsmana nemá. Vytvoření pozice doporučoval opakovaně vládní výbor pro práva dítěte už v roce 2011.  Národní parlament dětí a mládeže o ně žádal v roce 2009. 

Podle návrhu by dětský ombudsman měl sídlit v Praze, pobočky by byly v Brně a Ostravě.

Nový ochránce dětských práv by podmínky dětí v zemi pravidelně vyhodnocoval a sledoval by naplňování dětských práv. Vydával by doporučení úřadům a zákonodárcům. Navštěvoval by ústavy a domovy. Prověřoval by i stížnosti a domáhal se nápravy. Mohl by Ústavnímu soudu navrhovat zrušení zákonů či jejich částí či podávat žaloby proti rozhodnutí úřadů. Spolupracoval by s dětmi. Měl by také radu, kterou by děti tvořily.

Přehled zemí, které mají dětského ombudsmana

Stanovisko Českého helsinského výboru ke zřízení ochránce práv dětí