Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Dokumenty

Kojení snižuje kojeneckou úmrtnost

Snížení kojenecké úmrtnosti je hlavním cílem veřejného zdraví. Potenciální dopad kojení na úmrtnost kojenců není ve Spojených státech (USA) dostatečně prozkoumána.

Kojenecká úmrtnost, definovaná jako úmrtí dítěte před prvními narozeninami, je považována za měřítko zdraví kojence a celkový ukazatel blahobytu národa.

Míra kojenecké úmrtnosti (IMR) ve Spojených státech (USA) je vyšší než v jiných zemích s vysokými příjmy a velké rozdíly existují podle rasy/etnické příslušnosti.

V roce 2018 bylo v USA 5,7 úmrtí kojenců na 1 000 živě narozených dětí. Mezi hlavní příčiny patřily vrozené malformace (21 % úmrtí), nedonošenost a nízká porodní hmotnost (17 %), mateřské komplikace těhotenství (6 %), syndrom náhlého úmrtí kojence (SIDS) (6 %) a neúmyslná poranění (5 %).

Nová zjištění

Nová studie zjistila, že kojení je spojeno se sníženou pravděpodobností úmrtí po perinatálním kojeneckém věku v USA. Studie byla nedávno publikovanou v Lancet od Li et al., která přispívá k podstatným a stále rostoucím důkazům o výhodách kojení. I když existují značné důkazy prokazující výhody kojení při snižování kojenecké a dětské úmrtnosti v rozvojovém světě, ve Spojených státech byl proveden omezený výzkum, který měl posoudit souvislost kojení s kojeneckou úmrtností. Autoři publikace „Kojení a postperinatální úmrtí kojenců ve Spojených státech, Národní prospektivní kohortová analýza“ se snažili tuto mezeru ve znalostech doplnit.

Studovali úmrtní listy u 3 230 500 porodů v USA, ke kterým došlo v roce 2017, včetně 6 969 postperinatálních úmrtí ve věku 7-364 dnů, dále specifikovaná na pozdní neonatální úmrtnost 7-27 dní a postneonatální úmrtnost (28-364 dní). Logistická regrese zkoumala souvislosti kojení s postperinatálními úmrtími a konkrétními příčinami úmrtí, přičemž kontrolovala mateřské a kojenecké faktory.

Závěr

Jejich výzkum zjistil 26 % snížení pravděpodobnosti celkových postperinatálních úmrtí od 7 do 364 dnů spojených se zahájením kojení, což naznačuje, že zahájení kojení je významně spojeno se sníženou pravděpodobností postperinatálních úmrtí kojenců v mnoha rasových a etnických skupinách v rámci populace USA. Autoři naznačují, že tato zjištění podporují úsilí o zlepšení kojení jako součásti iniciativ ke snížení kojenecké úmrtnosti.

Zdroj: sciencedirect.com