Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Dokumenty

Monitorování bezpečnosti vakcín u těhotných a kojících žen

Společnost CDC založila V-safe Covid-19 Vaccine Pregnancy Registry, aby se dozvěděla více o tomto problému. Registr shromažďuje zdravotní informace od lidí, kteří byli očkováni vakcínou Covid-19 v perikoncepčním období (do 30 dnů před poslední menstruací) nebo během těhotenství.

Tyto informace jsou zásadní pro to, aby pomohly lidem a jejich poskytovatelům zdravotní péče činit informovaná rozhodnutí o očkování proti Covid-19. Účast je dobrovolná a účastníci se mohou kdykoli odhlásit.

 

Monitorování bezpečnosti vakcín u kojících žen

Na základě toho, jak tyto vakcíny v těle fungují, se nepovažují schválené vakcíny Covid-19 za riziko pro kojící ženy nebo kojené děti. Z tohoto důvodu mohou kojící ženy být očkovány vakcínou Covid-19. Nedávné zprávy ukázaly, že kojící ženy, které dostaly vakcíny mRNA Covid-19, mají v mateřském mléce protilátky, které by mohly pomoci chránit jejich děti. Je zapotřebí více údajů k určení, jakou ochranu mohou tyto protilátky poskytnout dítěti.  Ačkoli se tento projekt v-safe CDC nezabývá potenciálními účinky během kojení, další vědci z celé země usilují o lepší pochopení účinků očkování proti Covid-19 u kojících žen.

Zdroj: www.cdc.gov

 

Reakce na vakcíny Covid-19 u těhotných a kojících žen: kohortní studie

American Journal of Obstetrics and Gynecology publikoval 25. března 2021 studii o účincích očkování proti Covid-19 u těhotných a kojících žen.

Těhotné a kojící ženy byly vyloučeny z počátečních pokusů s vakcínami proti Covid-19; údaje o postupu při rozhodování o očkování tedy chybí. Tato studie si dala za cíl vyhodnotit imunogenicitu a reaktogenicitu očkování mRNA Covid-19 u těhotných a kojících žen ve srovnání s:

(1) negravidními kontrolami a

(2) přirozenou infekcí Covid-19 v těhotenství.

131 účastníků bylo zařazeno do prospektivní kohortní studie a očkováno vakcínou Pfizer nebo Moderna; 84 bylo těhotných, 31 kojících a 16 netěhotných žen ve věku 18 až 45 let. Krevní vzorky byly odebrány v době první a druhé dávky vakcíny, z pupečníkové krve a znovu po šesti týdnech. Titry SARS-CoV-2 Spike a RBD IgG, IgA a IgM byly kvantifikovány v séru (N = 131) a mateřském mléce (N = 31). 

Hladiny protilátek indukovaných vakcínami byly ekvivalentní u těhotných a kojících žen při srovnání s netěhotnými ženami. Když vědci porovnali hladiny protilátek s hladinami žen, které během těhotenství onemocněly Covid-19, byly hladiny protilátek v reakci na vakcínu vyšší.  Protilátky generované vakcínou byly přítomny ve všech vzorcích pupečníkové krve a mateřského mléka. Titry neutralizujících protilátek byly nižší v pupečníkové krvi ve srovnání s mateřskými séry, i když tento nález nedosáhl statistické významnosti. Druhá dávka vakcíny (posilovací dávka) zvýšila SARS-CoV-2 specifický IgG, ale ne IgA, v krvi matky a mateřském mléce.

 

Závěry

Vakcíny mRNA Covid-19 generovaly silnou humorální imunitu u těhotných a kojících žen s imunogenicitou a reaktogenitou podobnou jako u netěhotných žen. Vakcínou indukované imunitní odpovědi byly významně větší než reakce na přirozenou infekci. K imunitnímu přenosu na novorozence došlo prostřednictvím placenty a mateřského mléka. Nežádoucí účinky očkování byly mírné a podobné nežádoucím účinkům u netěhotných žen, včetně bolestivosti v místě vpichu po první dávce a bolesti svalů, hlavy, horečky a zimnice po druhé dávce.