Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Dokumenty

Nové pokyny pro sdílení lůžka

The Academy of Breastfeeding Medicine Bedsharing Protocol jejímž autorem jsou světoví odborníci na bezpečný spánek. Nastiňuje bezpečné způsoby, jak se přiblížit realitě kojených dětí, které sdílejí blízkost své matky. James McKenna, profesor Notre Dame, jehož výzkum se zaměřuje na „kojení“ má pro rodiče další cenné informace.

The Academy of Breastfeeding Medicine  vydala mimořádně užitečný leták pro sdílení postelí a také leták pro fyziologické rodičovství . Oba nabízejí informace týkající se chování kojenců a doporučují způsoby, jak získat více spánku a udržet dítě v bezpečí.

Akademie kojící medicíny vydala aktualizované doporučení založené na důkazech ve spolupráci s mezinárodními organizacemi, které provedly důkladný přehled literatury. Protokol je zaměřen na lékaře a další zdravotnické pracovníky pečující o rodiny, které zahájily kojení, a uznává, že sdílení lůžek podporuje kojení.

Na rozdíl od doporučení některých jiných organizací, které nedoporučují sdílet lůžko matky s dítětem, doporučují sdílet lůžko, pokud neexistují žádné nebezpečné okolnosti. 

Protokol Bedsharing and Breastfeeding: The Academy of Breastfeeding Medicine Protocol #6, Revision 2019 zdůrazňuje, že všichni rodiče by měli být vzděláváni v oblasti bezpečného sdílení lůžka, přičemž je třeba si uvědomit, že sdílení lůžek je velmi časté, a pokud je sdílení lůžek neplánované, nese s sebou vyšší riziko úmrtí kojenců než plánované sdílení lůžka.

Mezi nebezpečné situace naopak patří spaní s dospělým na pohovce nebo křesle; spaní vedle dospělého užívajícího léky, drogy, alkohol, cigarety, předčasný porod a nekojení.

Protokol ABM zaujímá přístup „minimalizace rizik“, který zdůrazňuje diskusi o rizicích a výhodách společného sdílení lůžka s rodiči. Tento typ přístupu je stále více přijímán v zemích, jako je UK, Austrálie Spojené království a Austrálie.

 

„Konverzace o bezpečném sdílení lůžek jsou důležité pro odstranění stigmatu ohledně tohoto tématu a pro usnadnění otevřeného a vědného dialogu mezi rodiči a poskytovateli,“ říká Dr. Lori Feldman-Winter.

 

„Konverzace o bezpečném sdílení lůžek jsou důležité pro odstranění stigmatu ohledně tohoto tématu a pro usnadnění otevřeného a vědného dialogu mezi rodiči a poskytovateli,“ říká Dr. Lori Feldman-Winter, profesorka pediatrie na Lékařské fakultě Cooper v Camdenu v New Jersey a jedna z autorek z protokolu. Dr. Feldman-Winter působí jako spolupředsedkyně fakulty Národního akčního partnerství na podporu bezpečného spánku (USA) a byla také autorkou protokolu Americké akademie pediatrie z roku 2016 o bezpečném spánku.

ABM byla potěšena a poctěna spoluprací se třemi předními světovými odborníky na toto téma: antropology Helen Ball a Jamesem McKennou a epidemiologem Peterem Blairem. Dr. Blair, profesor epidemiologie a biostatistiky na univerzitě v Bristolu (UK), předsedá Mezinárodní společnosti pro studium a prevenci perinatální a kojeneckého úmrtí (ISPID) a Dr. Ball, profesoka antropologie na univerzitě v Durhamu (UK), řídí Durham Infancy & Sleep Center, stejně jako slouží v ISPID Board. Dr. McKenna je známý svou průkopnickou prací v laboratoři spánku matka-dítě na University of Notre Dame (Indiana, USA). Dr. Kathleen Marinelli, profesorka na klinice pediatrie v Medical Center v Connecticutu a spoluautorka, se podílela na zajištění účasti Dr. Blair, Ball a McKenny.

Při vytváření protokolu byly důkladně přezkoumány všechny dostupné důkazy o riziku. Kromě toho byl použit současný výzkum a důkazy v historických souvislostech s tím, že oddělený spánek a krmení umělou výživou spolu souvisejí. Zaznamenali, že některé marginalizované populace a populace s nízkými příjmy mají vyšší míru náhlého úmrtí kojenců i vyšší míru umělého krmení, proto jsou u těchto populací důležitá opatření ke zvýšení kojení a snížení expozice rizikovým situacím.

 

„Vítaný pokles neočekávaných úmrtí v posledních desetiletích nastal díky tomu, že doporučení ke snížení rizik jsou úzce spjata s dostupnými publikovanými důkazy. Tento protokol ABM zaujímá stejný přístup,“ říká Dr. Blair. 

 

Kojení je důležité pro bezpečný spánek kojenců při sdílení lůžka. „Když se děti dělí o postel vedle svých matek, kojící děti spí na zádech a jsou přirozeně umístěny daleko od polštářů a předmětů, které by jim mohly bránit dýchání.“ Kojící matky vytváří kolem svého dítěte ochranné místo, “říká doktorka Ball. Tým Dr. Ball poskytuje rodinám podrobné informace prostřednictvím zdroje informací o spánku dítěte.

„Kojení při sdílení postele zahrnuje jedinečné chování mezi matkou a kojencem, známou jako kojení “, což také vede k prodloužení doby kojení ve srovnání s dětmi s odděleným spánkem,“ poznamenává Dr. McKenna. Kojení je spojeno s nižším rizikem syndromu náhlé úmrtí kojenců.

Melissa Bartick jako osoba pověřená dohlížením na protokol až po uskutečnění od psaní až po schválení označila proces dosažení shody ohledně důkazů a doporučení za náročný i odměňující. „Vyžadovalo to úzkou spolupráci s mnoha lidmi, kteří zastávali řadu odlišných názorů a zkušeností na toto téma a nacházeli společnou řeč. Jsme tedy obzvláště spokojeni, že tento protokol představuje nejlepší důkazní a praktická doporučení pro lékaře. Doufáme, že tento protokol bude široce používán.“

Autor: Melissa Bartick, MD, MSc je internistkou v Cambridge Health Alliance a asistentkou na Harvard Medical School. 

 

Doporučení pro snížení rizika SIDS v pořadí dle průkaznosti

1) Poloha na zádech – při každém spánku.

2) V průběhu těhotenství by matky neměly kouřit. Po narození dítěte by se měly vyhnout kouření v domácnosti a ve všech prostorách, kde se dítě vyskytuje (čím vyšší je množství kouře, kterému je dítě vystaveno, tím vyšší je riziko SIDS).

3) Vyhnout se krmení umělou výživou.  Kojení by mělo být aktivně podporováno, včetně BFHI inciativy a Kodexu WHO/UNICEF o marketingu náhrad mateřského mléka.

4) Dbalý pečovatel by měl být vždy nablízku spícímu dítěti – na dohled a na doslech – a to u všech denních i nočních spánků.  Dodržovat toto v případě všech pečujících, včetně kojících matek.

5) Děti by vždy měly být oblečeny do stejného počtu vrstev jako dospělí – abychom se vyhnuli přehřátí. Oblečení by mělo umožnit dítěti volný přístup k rukám, dlaním a prstům.

6) Dětem, které jsou krmeny kojeneckým mlékem, je vhodné nabízet na dobu spánku dudlík.

7) Vozíky pro miminka by měly být kontrolovány z hlediska bezpečnosti užití v domácnosti i nemocnici a měly by být regulovány stejně jako dětské postýlky a hrací podložky.

 

Doporučení na snížení rizika SASS v pořadí dle průkaznosti (nejméně do doby 4-6 měsíců věku dítěte)

1) Vyhnout se krmení dítěte na pohovce nebo rozkládacím křesle, je-li pravděpodobné, že dospělý během krmení usne (vztahuje se na všechny pečovatele, včetně kojících matek). Nejčastěji se při úmrtích kojenců zalehnutím/uvíznutím objevují pohovky, rozkládací křesla).

2) Kdokoliv, kdo konzumoval alkohol nebo tlumící léky by neměl ležet v blízkosti dítěte – na jakémkoliv povrchu (vztahuje se na všechny pečovatele, včetně kojících matek). (Nejčastěji se při úmrtí zalehnutím/zavalením objevuje alkohol nebo tlumící léky.)

3) Sdílení postele se doporučuje vyhnout v následujících situacích:

   a) Kojenec spí vedle jiné osoby než kojící matky. Kojící matka a kojenec instinktivně spí jiným způsobem, jsou-li spolu.

   b) Kojenec je umístěn na polštářích nebo lůžkovinách, blízko hlavy dospělého.

   c) Kojenec spí vedle rodičů nebo jiných osob, které krmí umělou výživou (včetně sourozenců).

   d) Postel je velmi měkká, není v ní dostatek prostoru, není hladká nebo vyskytují –li se na ní místa, kde může dítě uvíznout.

4) Dětské postýlky, lehátka, hrací podložky a další místa ke spánku by měla být prázdná-prosta předmětů, včetně polštářů nebo podušek, které mohou být příčinou uvíznutí nebo zadušení dítěte a měla by mít pevnou, dobře tvarovanou matraci. Přikrývka by měla být měkká, nebo by dítě mělo být dostatečně oblečeno, aby mohlo spát bez přikrývky. Součástí oblečení dítěte by neměly být šňůrky či provázky, které by mohly být příčinou zadušení či uškrcení3.

SIDS – sudden infant death syndrome; SASS – sleep associated suffocation and strangulation; WHO – World Health Organization