Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Dokumenty

Nový přístup k léčbě novorozenecké hypoglykémie

Hypoglykémie u novorozenců je častá a postihuje až 15 % novorozenců a 50 % dětí s rizikovými faktory (předčasně narozené děti, děti diabetických matek nebo děti s nadměrnou vysokou nebo nízkou porodní hmotností).

Kvůli hypoglykémie končí 10 % donošených novorozenců na JIP a třetina případů je přijata v průběhu 4 hodin po narození.  Přechodně nízké hladiny glukózy v krvi jsou fyziologické a vyskytují se během postnatální adaptace homeostázy glukózy. Specifické skupiny novorozenců jako předčasně narozené děti, děti diabetických matek a děti s nadměrnou nebo nízkou porodní hmotností představují vysoce rizikovou skupinu. Časné zahájení kojení a skin to skin kontakt bezprostředně po porodu (4. krok z 10 kroků k úspěšnému kojení) je jedním z preventivních opatření, které zamezují poklesu glykemie. Pokud hladiny glukózy v krvi zůstávají nízké, jsou novorozenci často překládám na jednotku intenzivní péče (JIP) k intravenóznímu podání glukózy a tím oddělováni od matky.

Řada zemí zavedla standardy na používání 40 % dextrózového gelu na základě studií, které prokázaly, že léčba přechodné novorozenecké hypoglykémie gelem je účinná, neinvazivní a levná možnost léčby, snižující přijetí na JIP i náklady nemocnice na zvládnutí novorozenecké hypoglykémie.  Dextrózový gel obsahuje dextrózu, jednoduchý sacharid v koncentrovaném vodném roztoku, který lze podávat přímou aplikací na slizniční povrch úst, včetně bukálních a lingválních povrchů. Absorpce z těchto míst může umožnit rychlý přístup do krevního řečiště.

Důležité je použít dextrózový gel ve spojení s plánem výživy kojence, což je kojení nebo vlastní mateřské mléko (odstříkané kolostrum), které mají přednost v léčbě novorozenecké hypoglykemie.  

Bukální dextrózový gel je tedy užitečný jako doplněk „baby friendly“ přístupů při řešení nízké hladiny glukózy brzy po narození.