Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Dokumenty

Nový protokol o rakovině prsu a kojení – zkušenosti s užitím darovaného mateřského mléka u onkologických pacientů

Academy of Breastfeeding Medicine publikovala nové doporučení v recenzovaném časopise Breastfeeding Medicine.

Protokol o rakovině prsu a kojení (PDF ke stažení v angličtině).

Cílem tohoto nového protokolu je vést lékaře v poskytování optimální péče o kojící ženy s rakovinou prsu, od screeningu po diagnostiku, léčbu a přežití. Zabývá se spektrem péče, včetně onkologické chirurgie prsu, chemoterapie a adjuvantní a endokrinní terapie. Zahrnuta je část týkající se kojících žen, které mají v anamnéze rakovinu prsu. Tento protokol je vodítkem pro matky, které podstupují diagnostiku a léčbu rakoviny prsu, které se nemusí kategoricky vzdát své role kojit.

Rakovina prsu je nejčastější malignitou u žen na celém světě. U jedné z 20 žen se během života objeví rakovina prsu a kojení snižuje výskyt rakoviny prsu o 28 %.

 

Zkušenosti s užitím darovaného mateřského mléka u onkologických pacientů – Nový protokol o rakovině prsu a kojení

Abstrakt

Tento článek představuje první publikovanou zprávu o použití mateřského mléka při léčbě rakoviny z pohledu pacientů. Byl cíleně vybrán vzorek 10 pacientů. Jednalo se o 5 pacientů a pět příbuzných těchto pacientů, od kterých byly získány informace. Osobní postoje ohledně motivace k užívání donorového mateřského mléka pacientů s rakovinou byly získány osobními pohovory.

Léčba mateřským mlékem zlepšila kvalitu života pacientů, a to jak na úrovni fyzické a psychologické, tak duševní. Pacienti pokračovali v používání mateřského mléka, i přes náklady na jeho získání, jeho chuť, a přestože byli odrazováni od jeho používání konvenčními zdravotníky. Výsledky studie podporují teorii, že kvalita života může být pro pacienty s rakovinou důležitější než samotná léčba rakoviny a může celkově zlepšit péči o pacienta. Náš článek nabízí pacientům s rakovinou, jejich lékařům a mléčným bankám informace o vlivu léčby mateřským mlékem na ústup příznaků rakoviny.

Qualitative Analysis of Cancer Patients’ Experiences Using Donated Human Milk. J Hum Lact. 25(2):211-219, 2009