Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Dokumenty

Odpovědnost za reklamu na počáteční a pokračovací kojeneckou výživu má zadavatel i šiřitel reklamy

Zadavatel i šiřitel reklamy na kojeneckou výživu je povinen zajistit soulad této reklamy se zákonem. Obsah reklamy nesmí být v rozporu s tímto zákonem ani s předpisem Evropské unie upravujícím údaje týkající se potravin z hlediska jejich nutriční hodnoty a vlivu na zdraví.

Společná a nerozdílná odpovědnost zadavatele i šiřitele reklamy za soulad reklamy se zákonem v případě reklamy na potraviny pro zvláštní výživu, počáteční a pokračovací kojeneckou výživu je zakotvena v Zákoně č. 66/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Viz: www.zakonyprolidi.cz