Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Dokumenty

Opožděné přerušení pupečníku o šest minut je bezpečné

Nový výzkum rozšířil naše znalosti o opožděném přerušení pupečníku po porodu. Nyní víme, že je bezpečné počkat 6 minut po porodu, i když je podán oxytocin, který pomáhá s porodem placenty.
Čekání, které se někdy nazývá opožděné nebo optimální přerušení pupečníku znamená, že dítě má šanci získat z placenty veškerou krev, kterou potřebuje, než dojde k přerušení dodávky.

Již mnoho let se ví, že je lepší počkat než zasahovat, ale chvíli bohužel potrvá, než se věci v některých oblastech světa změní.
Nová výzkumná studie provedena ve Švédku potvrzuje, že oddálené přerušení pupečníku má své výhody a že odložené přerušení pupečníků o 6 minut je bezpečné. Tento nový výzkum se dívá za hranici 3 minut, pro kterou v současné době máme údaje o bezpečnosti.
Jak už víme, přerušení pupečníku (CC) po době 3-5 minut snižuje nedostatek železa a zlepšuje neurovývoj. (Winkler at al 2022)<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/birt.12645> .

Výzkum

Ve Švédsku provedli observační kohortovou studii. Sledovali 904 dyád ženy/dítě po vaginálním porodu. Výzkum ukázal, že je bezpečné počkat alespoň 6 minut před sevřením pupečníku. A bylo jedno, zda byl oxytocin podáván před nebo po sevření pupečníku. Toto poslední zjištění je důležité, protože znamená, že optimální sevření pupečníku je bezpečnou volbou i pro ty, kteří chtějí aktivně řízenou třetí fázi a/nebo kde se nepovažuje za bezpečné čekat příliš dlouho před podáním oxytocinu.

Co vědci zjistili:

„Tato rozsáhlá prospektivní observační studie 904 dyád matka-dítě ukazuje absenci korelace mezi opožděným CC nad 3 minuty a negativními krátkodobými neonatálními výsledky, včetně zvýšeného rizika fototerapie, u donošených a late pretem předčasně narozených dětí.“ (Winkler at al 2022)<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/birt.12645> .

Jeden aspekt zjištění byl obzvláště zajímavý, zvláště s ohledem o podávání oxytocinu pro porod placenty:
„Navíc byla pozorována negativní korelace mezi časem CC a poporodní ztrátou krve. Podávání oxytocinu před nebo po CC nebylo spojeno s žádnými rozdíly v poporodní ztrátě krve nebo novorozenecké morbiditě.“ (Winkler a kol . 2022)<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/birt.12645> .

Menší krevní ztráty a žádné zvýšené riziko žloutenky

Menší ztráty krve byly pozorovány u těch, kteří měli delší prodlevu v přerušení pupečníku, protože může existovat řada důvodů, které by to vysvětlovaly.
Zdůrazňují také zjištění, že nedošlo k žádnému nárůstu fototerapie. To je důležité, protože teoretické (a nyní vyvrácené) riziko zvýšené žloutenky (která vyžaduje fototerapií) je některými organizacemi (například American College of Obstetricians and Gynecologists) a recenzenty uváděno jako důvod k časnému sevření a přestřižení pupečníku. Některé z důkazů dříve používaných na podporu této teorie byly vystaveny vysokému riziku zkreslení, takže současná studie je zvláště užitečná v tom, že ukazuje, že žloutenka není pravděpodobnější, pokud je pupečník ponechána déle před sevřením.

Závěr studie je jasný:

„Doby pupeční CC delší než 3 minuty u vaginálních porodů nebyly spojeny s negativními krátkodobými výsledky u novorozenců a byly spojeny s menší poporodní ztrátou krve matky. Přestože čas CC dlouhý až 6 minut lze považovat za bezpečný, je zapotřebí další výzkum, aby se rozhodlo o optimálním načasování. (Winkler at al 2022)<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/birt.12645> .
Takže to je opravdu užitečné, zejména pro ty, kteří chtějí zpochybnit staré postupy a poskytnout kolegům důkazy, které podporují delší čekání na přerušení pupečníku.

Zdroj: (Winkler at al 2022)<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/birt.12645> .