Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Dokumenty

Pasterizované dárcovské mateřské mléko by nemělo nahradit vlastní mléko matky u předčasně narozených novorozenců: Iniciativa kvality směrem ke snížení „závislosti na PDHM“

Vlastní mateřské mléko (MOM) je preferovaným zdrojem novorozenecké výživy. Kvůli různým problémům matky často nemohou poskytnout exkluzivní MOM novorozencům přijatým na neonatální jednotky intenzivní péče (NICU) a jsou závislí na pasterizovaném mateřském mléce dárců (PDHM). Cílem této iniciativy zlepšování kvality (QI) bylo umožnit matkám poskytovat MOM a následně snížit „závislost na PDHM“.

Metody: Byli zahrnuti novorozenci <32 týdnů gestace (n = 120). Byl vytvořen multidisciplinární tým a byla provedena podrobná analýza hlavních příčin, aby bylo možné pochopit důvody závislosti na PDHM. Během intervenční fáze (16. prosince 2019 až 31. ledna 2020) byly naplánovány, testovány a implementovány různé postupy založené na důkazech prostřednictvím cyklů Plan-Do-Study-Act. Ty byly dále posíleny a přijaty jako jednotková kultura během fáze údržby (1. února až 31. července 2020).

Výsledky: Během 6 týdnů od QI intervencí se průměrný podíl MOM významně zvýšil ze 74,4 % na 93,5 % (p = 0,0003) a podíl PDHM významně poklesl z 20,5 % na 4,6 % (p = 0,005). Podíl MOM zůstal na 82,5 %. Došlo k významnému snížení počtu dní pro dosažení plného krmení a znovunabytí porodní hmotnosti.

Závěry: Poskytování PDHM z naší nově funkční mléčné banky vedlo ke snížení snahy o expresi MOM u matek dětí na JIP. Náš projekt QI, který se zaměřil na různé strategie ke zlepšení krmení MOM a snížení závislosti na PDHM se ukázal efektivní.

Zdroj: doi.org