Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Dokumenty

Perinatologické výsledky v České republice v roce 2021

Výbor sekce Perinatologie a fetomaternální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti každý rok předkládá České lékařské společnosti J. E. Purkyně perinatologickou statistiku. 

Perinatologické výsledky 2021

  • Celkový počet porodů: 109 644
  • Počet novorozenců: 111 038
  • Předčasné porody < 2500g: 7 380
  • Podíl  novorozenců < 2500g: 6,7 %
  • Počet dvojčat: 1387
  • Podíl dvojčat: 1,27 %
  • Počet císařských řezu: 25,8 % (vzestup o 1 %)

 

Perinatologie je obor lékařství zabývající se problematikou zdravého vývoje dítěte těsně po porodu. Zahrnuje péči o těhotnou ženu, plod a novorozence v období od viability plodu (tj. 24 + 0 den), přes období porodu a šestinedělí, resp. do časné ho a pozdního neonatálního období (tj. 28 dnů po narození dítěte). 

Zdroj:  dotazníkového šetření porodnic perinatologie.eu/cr-statisticke-ukazatele