Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Dokumenty

Předčasně narozené děti s fortifikátorem z kravského mléka měly nepříznivé výsledky navzdory základní stravě pouze z mateřského mléka

Stále častější praxí je krmení předčasně narozených dětí stravou obsahující pouze mateřské mléko (MM) a obvykle obohacené fortifikátorem z kravského mléka (FKM). Lucas a spol.  hodnotili bezpečnost fortifikátoru z KM (FKM) ve stravě ze 100 % vlastního mateřského mléka (VMM) proti fortifikátoru odvozeného z MM (FMM). K dnešnímu dni byla tomuto výzkumu věnována malá pozornost.

Znovu analyzovali 12centrovou randomizovanou studii, která původně porovnávala výlučné krmení MM, včetně krmení vlastní MM, dárcovským mlékem (DMM) a fortifikátorem z MM, oproti skupině vystavené kravskému mléku u dětí krmených vlastním MM, formulí určenou pro nedonošené děti a fortifikátorem z KM.

V současné studii však provedli analýzu podskupiny (n = 114) s výběrem pouze dětí, které dostávaly 100 % základní stravu vlastním MM plus fortifikátor z MM a nebyly krmení ani mlékem z banky MM ani formuli. To umožnilo izolované srovnání typu fortifikátoru z KM versus fortifikátor z MM k vyhodnocení primárních výsledků: nekrotizující enterokolitida (NEC) a index závažné morbidity chirurgické NEC nebo úmrtí.

 

Výsledky

Skupiny s fortifikátorem z KM a MM měly podobné základní charakteristiky. Fortifikátor z KM byl spojen s vyšším rizikem NEC, chirurgickou NEC nebo s úmrtím. Byl také prokázán o 13 % snížený růst obvodu hlavy, a tudíž snížený růst mozku ve srovnání se skupinou s fortifikátorem z MM. Předpokládá se, že se jedná o vysoký obsah tuku ve fortifikátoru z MM a dodání membránových tukových globulí nebo složení lipidů, které by mohly podporovat růst mozku.

 

Závěr

Autoři studie poukazují na zvýšení nepříznivých výsledků při použití fortifikátoru z KM, včetně NEC a závažné morbidity zahrnující chirurgický zákrok pro NEC nebo úmrtí.  Navzdory základní stravě pouze z MM, použití fortifikátoru z KM mělo nepříznivé dopady na zdraví nedonošených dětí. Spekuluje se, že nepříznivé účinky fortifikátoru z KM navzdory 100% stravě z mateřského mléka může souviset s vysokou dodávkou proteinu kravského mléka. Aktuální hypotézou je, že KM může způsobit dysbiózu mikrobiomu, který předchází NEC. Dalším potencionálním faktore je, přidání KM k v vlastnímu MM, může snížit jeho ochranné vlastnosti.

 

Zdroj: Lucas, Breastfeeding Medicine, 2020