Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Dokumenty

Prohlášení Laktační ligy ke kojení

Laktační liga vydala dne 18. ledna 2021 prohlášení, kterým shrnuje hlavní zásady, aktuální trendy a doporučení týkající se problematiky kojení.

Laktační liga je nezisková organizace, jejímž hlavním posláním je podpora, osvěta a propagace kojení.

Laktační liga podporuje doporučení mezinárodních organizací i doporučení MZČR o výlučném kojení 6 měsíců a v kojení pokračovat s příkrmem 2 roky i déle.

Podporuje program 1000 dnů, od těhotenství a do 2-3. narozenin dítěte. Správná výživa během těchto prvních 1000 dnů má hluboký dopad na schopnost dítěte růst, učit se a prospívat – a trvalý vliv na zdraví a prosperitu společnosti (zdraví 2020, 2030). Správná výživa během těhotenství a v prvních letech života dítěte poskytuje základní stavební prvky pro mozek, zdravý růst a silný imunitní systém. Navíc, podpora dlouhodobého kojení (2 roky i déle) je podpořena i vědecký výzkumy a potvrzuje, že základy pro celoživotní zdraví, včetně predispozic pro obezitu a určité chronické nemoci-cukrovku, autoimunní choroby-jsou z velké části nastaveny během tohoto období 1000 dnů.

Existují tři zásadní fáze prvních 1000 dnů: těhotenství, kojenecké a batolecí období.

Od narození přes první rok, kojení poskytuje bezkonkurenční přínosy pro budování mozku a dává dětem nejzdravější začátek do života.

Špatná výživa v raném věku přispívá k prohlubování rozdílů ve zdraví.

Kvalita výživy dítěte je formována nejen rozhodnutím rodičů a opatrovníků, ale také i dalších institucí. Z tohoto důvodu všichni hrají důležitou roli při zajišťování, že české děti dostanou potřebnou výživu jako dobrý start do života.

 

Tento přehled identifikuje sadu 10 „výhod“, které mají transformační dopad na prvních 1000 dní a zdraví a blahobytu všech dětí a batolat v Evropě.

  1. Posílení rodičů a opatrovatelů s porozuměním významu časné výživy a znalostí osvědčených postupů pro kojence a malé děti.
  2. Vzdělávat a trénovat zdravotnické pracovníky, pracovníky péče o děti a další, kteří pracují s nastávajícími matkami, novorozenci, kojenci a batolaty o významu časné výživy a optimálních krmících praktikách.
  3. Zavést jídelníček pro těhotné ženy a děti mladší 2 let.
  4. Investovat do výzkumu, monitorování a sledování nutričního stavu těhotných žen a dětí mladších 2 let.
  5. Podporovat zdravé těhotenství přístupem k vysoce kvalitní předkoncepční a prenatální péči, vzděláváním v oblasti výživy a programy prevence obezity
  6. Zlepšit podporu matek nakojení vytvořením komunit přátelských kojení, pracovišť a zdravotnických zařízení.
  7. Podporovat rodiče v úsilí dát svým dětem nejlepší začátek do života.
  8. Povzbuzovat vlády, aby sledovaly doporučení WHO a Mezinárodního kodexu náhrad MM, které poskytují pokyny pro etický marketing formulí, potravin a nápojů pro malé děti, dudlíků a lahví.
  9. Posílit programy pro rodiny, které dosahují nízkých příjmů.
  10. Zajistit zdravé, výživné potraviny dostupné pro všechny rodiny.