Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Dokumenty

Prohlášení ministrů zdravotnictví G20

(Řím, 5.-6. září 2021) Závěrečné prohlášení ministrů zdravotnictví G20  v odstavci č. 10 obsahuje podporu kojení a kodexu. Je to poprvé, kdy byla tato témata zahrnuta do prohlášení G20. Zaměřuje se na propagaci, podporu i ochranu kojení.

Odstavec č. 10. Potvrzujeme, s ohledem na sociální determinanty zdraví, náš závazek respektovat právo všech osob na požitek z nejvyšších dosažitelných standardů tělesného a duševního zdraví a podporovat bezpečí a respekt zdravotní služby pro matky, novorozence, děti a mladistvé, bez diskriminace, nátlaku, vykořisťování, zneužívání a násilí s genderově citlivou reakcí navazovat na akční program ICPD a akční platformu Pekingská deklarace a výsledky jejich hodnotících konferencí. 

Sbližování s nedávným WHO-UNICEF „Prohlášení ke 40. výročí Mezinárodního kodexu náhrad mateřského mléka“ vítáme 40. výročí jako příležitost oslavit pokrok dosažený při propagaci a podpoře kojení, ale také připomínkou práce, kterou je třeba ještě provést. K uzdravení je zapotřebí společné úsilí a odpovědnost od dopadu pandemie COVID-19 a pokračovat v pokroku s cílem zlepšit míru kojení, a výzva k vytvoření podpůrného prostředí, které umožní ženám být informovány o svých možnostech a  být  podporovány po celou dobu kojení. Uznáváme také důležitost mainstreamingu genderové perspektivy, když navrhování a provádění zdravotnických politik s ohledem na specifické potřeby žen a dívek k dosažení rovnosti pohlaví v poskytování zdravotnických služeb.

Prohlášení ministrů zdravotnictví G20, Řím, 5. – 6. Září 2021 (PDF ke stažení v angličtině)