Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Dokumenty

Propagace BFHI v porodnicích

V roce 2017 byla vydána směrnice WHO na ochranu, podporu a prosazování kojení v zařízeních poskytujících mateřské a novorozené služby na základě pečlivého prozkoumání důkazů pro každý z 10 kroků. Aktualizované pokyny k provádění BFHI byly zveřejněny v roce 2018.

Pokyny pro implementaci BFHI kladou důraz na strategie zaměřené na univerzální pokrytí a zajištění udržitelnosti v čase. Pokyny se zaměřují na plnou integraci programu do systému zdravotní péče, aby se zajistilo, že všechna zařízení v zemi implementují 10 kroků, což podporuje i Ministerstvo zdravotnictví ČR.

 

Země jsou vyzvány k plnění devíti klíčových povinností prostřednictvím Národního programu BFHI:

  1. Zřídit nebo posílit vnitrostátní koordinační orgán pro kojení (1. 10. 2019 jmenoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch Národní komisi kojení).
  2. Začlenit 10 kroků do příslušných národních politických dokumentů a profesionálních standardů péče (Standardní postupy péče podle 10 kroků byly vypracovány a NKK schváleny, doposud čekají na vydání formou Věstníku).
  3. Zajistit způsobilost zdravotnických odborníků a manažerů při provádění 10 kroků (proběhlo školení zdravotníků – edukátorů pro BFHI a předání edukačních materiálů).
  4. Využít externí systémy hodnocení k pravidelnému monitoringu dodržování 10 kroků (vypracovány scorecard a předány ÚZIS).
  5. Vypracovat a implementovat pobídky pro dodržování a / nebo sankce za nedodržení 10 kroků.
  6. Poskytovat technickou pomoc zařízením, která provádějí změny za účelem přijetí 10 kroků.
  7. Sledovat provádění iniciativy.
  8. Obhájce BFHI pro příslušné publikum.
  9. Identifikovat a přidělit dostatečné zdroje pro zajištění průběžného financování iniciativy.

 

Zdroj: www.who.int