Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Dokumenty

Naprosté selhání podpory a propagace kojení na pediatrické platformě ČR

Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014-2020 schválená usnesením vlády české republiky č.25 ze dne 8.4.2014, na jejíž přípravě se mimo jiné podílelo Ministerstvo zdravotnictví uvádí v kapitole 3. Východiska pro stanovení priorit pro další období: „Zvyšuje se důraz na výživu dětí. Byla implementována strategie Světové zdravotnické organizace (WHO) na podporu kojení.“ V kapitole 4.2 Priority v oblasti výživy, 4.2.3. V oblasti komunikace a vzdělávání: podporovat informovanost o přínosu kojení pro zdravý rozvoj dětí … (zajistí MZ).

Legislativa zakazuje idealizaci umělé výživy na jejích obalech

Podle vyhlášky č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, § 6 Označování potravin pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu a výživu malých dětí (7) na obalu potravin pro počáteční kojeneckou výživu nesmí být uvedeny obrázky kojenců ani jiné obrázky nebo tvrzení, které by idealizovalo výrobek … a (10) Označení počáteční kojenecké výživy nebo pokračovací kojenecké výživy musí být navrženo tak, aby byly zajištěny nezbytné informace o vhodném použití výrobku, přičemž tyto informace nesmí odrazovat od kojení.

ALE pracovní skupina dětské gastroenterologie a výživy ČPS, garant pro výživu dětí v ČR umělou výživu velmi názorně propaguje a tím od podpory kojení pediatrickou obec odrazuje:

Doporučení pracovní skupiny dětské gastroenterologie a výživy ČPS pro výživu kojenců a batolat“ v Česko-slovenské pediatrii (duben 2014 S1/69) je ilustrováno kojencem (zjevně ve věku méně než 6 měsíců, kdy je doporučováno výlučné kojení) na umělé výživě s kojeneckou lahví.
Za Komisi na podporu kojení
MUDr. Anna Mydlilová
MUDr. Eva Kudlová, CSc.

1. WHO, UNICEF. Global Strategy for Infant and Young Child Feeding, Geneva, World Health Organization, 2003.
2. Codex Standard for Follow-Up Formula, CODEX STAN 156-1987. The Codex Standard for Follow-Up Formula was adopted by the Codex Alimentarius Commission at its 17th Session in 1987