Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Dokumenty

Společné prohlášení IYCF-E pro Ukrajinu o ochraně výživy matek a dětí v ukrajinském konfliktu a uprchlické krizi

UNICEF, Global Nutrition Cluster (GNC) a partneři, vyzývají VŠECHNY zapojené do reakce na ukrajinskou konfliktní krizi, aby chránili, propagovali a podporovali výživu kojenců a malých dětí a jejich pečovatele. To je zásadní pro podporu přežití, růstu a vývoje dítěte a pro prevenci podvýživy, nemocí a úmrtí.

 V aktuální situaci války Ruské federace proti Ukrajině, se postoj k ochraně výživy matek a dětí odráží ve „Společném prohlášení k ochraně výživy matek a dětí v kontextu konfliktu na Ukrajině a krizových uprchlíků“  8.března 2022 UNICEF, Global Cluster on Nutrition and partners.

Odstavec 3 tohoto prohlášení: nevolat, nepodporovat, nepřijímat a nedistribuovat dary náhražek mateřského mléka, včetně kojenecké výživy, jiných mléčných výrobků, komerčních doplňkových potravin a zařízení na krmení (např. láhve, dudlíky a odsávačky mléka). Potřebné náhražky mateřského mléka musí být zakoupeny (osobou, která o dítě pečuje, nebo zakoupeny UNICEF) a poskytovány jako součást trvalého balíčku dohodnuté pomoci na základě vyhodnocení potřeb a musí splňovat požadavky Kodexu.

Dne 2.března 2022 bylo zřízeno Koordinační ústředí pro humanitární a sociální záležitosti, jehož předsedou je vedoucí Kanceláře prezidenta Ukrajiny.

Dne 21. října 2021 podepsal prezident Ukrajiny zákon „O změně» některých legislativních aktů Ukrajiny o uvedení legislativy Ukrajiny do rozsahu poskytování kojenecké výživy v souladu s požadavky práva Evropské unie a odráží požadavky Mezinárodního kodexu marketingu náhražek mateřského mléka.

V roce 2021 vydala základní skupina kojenecké výživy v nouzi (IFE) infografickou sérii Infant and Young Child Feeding in Emergencies (IYCF-E). Infografika je založena na Operačním pokynu pro IYCF-E (OG-IFE) a jeho cílem je pomoci při implementaci konkrétních akcí a doporučení v rámci pokynů. K dnešnímu dni byly dokončeny následující infografiky.

1.Včasné zahájení kojení v naléhavých případech

2.Prevence nevhodného marketingu náhrad mateřského mléka

3.Plánování a řízení umělé výživy při mimořádných událostech

4.Podpora kojenců závislých na umělé výživě během mimořádných událostí

5.Výživa kojenců během propuknutí infekčních nemocí: příručka pro tvůrce politik

6.Výživa kojenců během propuknutí infekčních nemocí: příručka pro programátory

 

Vizí GNC je chránit a zlepšovat nutriční stav nouzově postižených populací zajištěním vhodné reakce, která je předvídatelná, včasná, účinná ve velkém měřítku. GNC je především koordinačním orgánem. Hlavním účelem GNC je umožnit   jednotlivým zemím dosáhnout včasné, kvalitní a vhodné reakce na výživu v případě nouze. GNC podporuje koordinaci zemí při strategickém rozhodování, plánování a rozvoji strategie, budování kapacit v oblasti koordinace a IM/KM, prosazování, monitorování a podávání zpráv a plánování/připravenost pro nepředvídané události.

Klastrový přístup

Klastry jsou skupiny humanitárních organizací, jak OSN, tak i mimo ni, v každém z hlavních sektorů humanitární činnosti, např. ve výživě. Jsou jmenováni meziagenturním stálým výborem (IASC) a mají jasnou odpovědnost za koordinaci. Cílem klastrového přístupu je posílit připravenost celého systému a technickou kapacitu pro reakci na humanitární mimořádné události a poskytnout jasné vedení a odpovědnost v hlavních oblastech humanitární reakce. Na úrovni zemí má za cíl posílit partnerství a předvídatelnost a odpovědnost mezinárodních humanitárních akcí zlepšenm stanovování priorit a jasným definováním rolí a odpovědností humanitárních organizací.

Zdroj: nutritioncluster.net

Evropské zdroje pro podporu dětské výživy v krizových situacích: safelyfed.ca