Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Dokumenty

Sponzorování a poskytování darů a jiného prospěchu odborníkům podle zákona o regulaci reklamy – aktualizace pokynů SÚKL

Přinášíme informaci o aktualizované verzi pokynu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), který upravuje poskytování darů nebo jiného prospěchu a sponzorování zaměřené na osoby oprávněné předepisovat a vydávat léčivé přípravky.

Dokument Sponzorování a poskytování darů a jiného prospěchu odborníkům podle zákona o regulaci reklamy s označením UST-16 verze 2 nahrazuje původní verzi 1 pokynu UST-16, a to s účinností od 4. 12. 2020.

Aktualizovaná verze UST-16 verze 2 nově upravuje i sponzorování účasti odborníků na virtuálních vědeckých kongresech. Z aktualizované verze pokynu vyplývá, že v případě virtuálních vědeckých kongresů (např. různé webináře apod.) je v rámci jejich sponzoringu možná pouze úhrada účastnického poplatku, naopak nelze poskytovat jakékoliv pohoštění či jiné výhody, a to ani v rozsahu, který by byl při pořádání klasického kongresu považován za přiměřený.

Aktuální verze je k dispozici  na webu SÚKL (PDF ke stažení; 103,58 kb).

 

Reklama na léky nemá být obchodem se zdravím

Státní ústav pro kontrolu léčiv vykonává dozor nad reklamou na humánní léčivé přípravky v České republice. Tento pokyn se vztahuje k poskytování darů nebo jiného prospěchu a k sponzorování zaměřenému na osoby oprávněné předepisovat a vydávat léčivé přípravky. Cílem právní úpravy je mimo jiné, aby odborníci (lékaři, farmaceuti, farmaceutičtí laboranti a lékárny) své funkce vykonávali objektivně, aniž by byli při předepisování či výdeji léčiv ovlivněni přímými nebo nepřímými finančními stimuly.

Zákonem o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. se musí řídit zadavatelé, zpracovatelé, šiřitelé reklamy, ale i zdravotničtí odborníci, a to např. v případech, že se zúčastňují sponzorovaných nebo reklamních akcí (např. setkání odborníků, vědeckých konferencí, atd.), využívají reklamních vzorků a poskytují pacientům reklamní materiály o léčivých přípravcích.