Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Dokumenty

Střevní mikrobiom může ovlivnit závažnost COVID-19 a imunitní odpověď

Rozmanitost a objem bakterií ve střevě, známý jako mikrobiom, může ovlivnit závažnost COVID-19, stejně jako rozsah reakce imunitního systému na infekci, naznačuje výzkum. Zjištění naznačují, že nerovnováha ve složení mikrobiomu může být také zapletena do přetrvávajících zánětlivých příznaků, nazývaných „dlouhá COVID“. Výzkum publikovaný online v časopise Gut.

COVID-19 je primárně onemocnění dýchacích cest, ale důkazy naznačují, že roli může hrát i střevo. Jelikož je střevo největším imunologickým orgánem v těle a je známo, že jeho rezidentní mikroby ovlivňují imunitní odpovědi, chtěli vědci zjistit, zda by střevní mikrobiom mohl ovlivnit také imunitní systém na reakci na infekci COVID-19

Analýza všech 274 vzorků stolice ukázala, že složení střevního mikrobiomu se významně lišilo u pacientů s COVID-19 a bez něj, bez ohledu na to, zda byli léčeni léky, včetně antibiotik. Analýza vzorků krve ukázala, že mikrobiální nerovnováha zjištěná u pacientů s COVID byla také spojena se zvýšenými hladinami zánětlivých cytokinů a krevními markry jako je C-reaktivní protein a některé enzymy. To naznačuje, že střevní mikrobiom může ovlivnit reakci imunitního systému na infekci COVID-19 a potenciálně ovlivnit závažnost a výsledek onemocněn.

Pacienti s COVID-19 měli mnohem méně druhů bakterií, které mohou ovlivnit reakci imunitního systému, jako jsou Bifidobacterium adolescentis, Faecalibacterium prausnitzii a Eubacterium rectale. Nižší počty F. prausnitzii a Bifidobacterium bifidum byly zvláště spojeny se závažností infekce.

Zdroj: BMJ Journals; Gut microbiota composition reflects disease severity and dysfunctional immune responses in patients with COVID-19