Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Dokumenty

Suplementace vitaminu D u nedonošených dětí

Prematurita s sebou nese zvýšené riziko deficitu vitaminu D zejména z důvodu snížené tvorby tukových zásob a sníženého příjmu mléka. Dvojitě zaslepená studie zjistila, že souhrnná dávka vitaminu D 200 IU/kg/den ze všech zdrojů do celkové maximální dávky 400 IU/den je dostatečná k udržení normálních hladin vitaminu D a normální kostní denzity u nedonošených (Backström 1999). V jiné studii byla k zachování normálního statutu vitaminu D dostačující dávka 200 IU/den při dostatečném příjmu kalcia ve stravě (Koo1995).

V souladu s mezinárodními doporučeními považujeme za praktické doporučení podávat nedonošeným jedincům od propuštění do domácí péče až do 1 roku korigovaného věku dávku vitaminu D 400-500 IU/den navíc k ostatním zdrojům (ze stravy, mléka či fortifikátorů apod.). ESPGHAN doporučuje celkový denní příjem ze všech zdrojů v rozmezí 800-1000 IU/den (Agostoni 2010).

V současnosti je v ČR rozšířená praxe podávání suplementace v dávce 1000 IU/den, kterou lze taktéž akceptovat, nicméně nebyl dosud popsán případ, kdy by dávka 500 IU/den nebyla dostatečná u nedonošeného dítěte bez dalšího rizikového faktoru.

V ČR se používá preparát Vigantol gtt (cholekalciferol) 500IU/kapku.

 

Předávkování vitaminem D

Při podávání vyšších dávek vitaminu D bez adekvátní kontroly 25-OHD hrozí předávkování, které se klinicky projevuje neprospíváním, nechutenstvím, zvracením, zácpou, polyurií, polydipsií, v dlouhodobém horizontu vznikem nefrokalcinózy, vaskulárních či jiných ektopických kalcifikací (Vogiatzi 2014, Jackson 2006).

Laboratorně nacházíme hyperkalcémii, hyperfosfatémii, elevaci ALP, snížení PTH, zvýšení 25-OHD a vysoký Ca/kreatininový index. Jde o poměrně vzácnou komplikaci typicky odhalenou při hladinách kalcidiolu přesahujících 250 nmol/l, výjimečně při hladinách nižších.

Longitudinální studie u dospělých ukazují, že dlouhodobé podávání vitaminu D u neselektované populace vede k mírnému zvýšení rizika nefrokalcinózy (Jackson 2006). Proto bychom měli indikovat dlouhodobé podávání preparátů vitaminu D uvážlivě.

 

Doporučení

1-12 měs. 400-500 IU včetně nedonošených

Rizikoví 1000-2000 IU (prokázaný deficit 25-OHD <50 nmol/l a elevace ALP, resp. PTH)

Normální hladiny 400-500 IU (u dětí s 25-OHD <30 nmol/l a normální ALP a PTH se rozhodujeme individuálně podle celkového stavu pacienta, příjmu kalcia ve stravě a kompenzace jeho chronického onemocnění)

 

Doporučení České pediatrické společnosti a OSPLD ČLS JEP, 2019