Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Dokumenty

Těhotné maminky pravděpodobně nepřenáší COVID-19 na novorozence

Další studie potvrdila, že matky infikované SARS-CoV-2 nepřenášejí tuto nemoc na své novorozence během porodu. Tato zjištění byla publikována ve Frontiers in Pediatrics

Čtyři děti narozené matkám infikovaných SARS-CoV-2 nevykazovaly známky infekce a zůstaly zdravé, uzdravily se i jejich matky. 

Autoři uvedli, že je nutné zjišťovat další aspekty infekce COVID-19 u novorozenců a dětí. Například citlivost současného diagnostického testu RT-PCR na detekci viru je přibližně 71 %, takže navrhují vyhodnotit jeho spolehlivost u dětí. Za tímto účelem vědci shromažďují další vzorky od novorozenců, včetně placenty, plodové vody, novorozenecké krve a žaludeční tekutiny, mimo jiné pro detekci možných receptorů pro virus.

Spoluautor této studie Liu v předchozí retrospektivní studii 9 těhotných matek infikovaných COVID-19 také nenašel žádné důkazy virového přenosu z matky na dítě. 

Zdroj: Frontiers in Pediatrics