Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Dokumenty

Účinky kojení na chování dítěte ve veku 3-14 let

Kratší doba kojení je spojována s řadou obtíží u dětí. Důkazy spojující kratší dobu kojení s problémy chováním dítěte však nebyly průkazné. Vzhledem k téměř výhradnímu zaměření na rané dětství v předchozích výzkumech je málo známo o účincích kojení na chování během dětství a dospívání. Tato studie zkoumá longitudinální účinek kojení na chování uváděné rodiči u dětí ve věku 3–14 let.

Data pocházejí z Millennium Cohort Study, velké, prospektivní kohortové studie ve Spojeném království. Zúčastnilo se 11 148 dětí, jejich rodičů a učitelé. Studie mapuje vliv délky kojení na chování dítěte uváděné rodiči longitudinálně pomocí modelování latentní růstové křivky a na chování dítěte hlášené učitelem pomocí více regresních analýz. Délka kojení byla hodnocena prostřednictvím rozhovorů s rodiči, když bylo dítěti 9 měsíců. Vývoj chování dětí byl měřen pomocí rodičů Strengths and Difficulties Questionnaires (SDQ) ve 3, 5, 7, 11 a 14 letech a SDQ hlášených učiteli v 7 a 11 letech.

Výsledky: Kojení bylo spojeno s menším počtem behaviorálních obtíží hlášených rodiči ve všech věkových kategoriích.

Závěr: Tato studie poskytuje další důkazy podporující souvislosti mezi délkou kojení a socioemocionálním vývojem chování dětí. Potenciální důsledky zahrnují intervenční strategie podporující kojení.

Zdroj: BMJ Journals