Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Dokumenty

Účinky výživy v raném věku na výskyt akutní lymfoblastické leukemie

Vědecká studie potvrdila význam výživy novorozenců a její ochrannou úlohu ve vazbě na následný vývoj akutní lymfoblastické leukemie.

Petrick et al. publikovali článek v Cancer Leters 2019, kdy na základě rozsáhlé analýzy metabolitů zkoumali mimo jiné také vztah mezi výživou novorozenců a následným vývojem akutní lymfoblastické leukemie (ALL). Předmětem analýzy byly archivované suché kapky krve (tzv. Guthrieho kartičky) odebrané v prvních dnech života 656 novorozenců. Tyto odebrané kartičky s krví shromážděné během prvních dnů života nabízejí možnost ke zkoumání malých molekul, které odrážejí expozici v raném věku. 

V rámci studie bylo mezi sebou srovnáno zastoupení metabolitů u dvou skupin dětí, a to u 332 pacientů, u kterých došlo během dětství a dospívání k onemocnění ALL a u 324 zdravých kontrol bez známek projevů nemoci. Skupina 332 pacientů byla pro účely studie v souvislosti s typickým věkovým rozložením ALL dále rozdělena na dvě podskupiny, a to děti s diagnózou ALL ve věku 1-5 let a 6-14 let. Na základě výsledků hmotnostní spektrometrie byly u obou těchto skupin pacientů definovány specifické soubory metabolitů, jejichž množství bylo u zdravých kontrol odlišné.

Zajímavým zjištěním byla detekce nadměrného množství linolové a linolenové kyseliny u skupiny pacientů s pozdním vývojem ALL (věk 6-14 let), která se zvyšovala s indexem hmotnosti matky před těhotenstvím. Studie poukázala na význam výživy v raném věku v etiologii tohoto onemocnění. Zastoupení linolové a linolenové kyseliny přitom bylo v kolostru mnohem nižší než v mléce umělém, což potvrzuje závěry dřívějších epidemiologických studií o protektivní úloze kojení při vzniku ALL.

Zdroj: Cancer Letters, 2019