Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Dokumenty

Účinnost biologické péče na časné problémy s kojením

Randomizovaná  kontrolovaná studie byla provedena v porodnici třetí úrovně (IRCCS Burlo Garofolo, Terst, Itálie). Do analýzy bylo zahrnuto 188 z 208 žen (90,3 %), 90 bylo přiděleno do skupiny biologické péče a 98 do skupiny obvyklé péče. Při propuštění z porodnice biologická péče významně snížila riziko problémů s prsy.

Tyto výsledky jsou zvláště působivé u popraskaných bradavek s relativním snížením rizika o 58 % při propuštění a 7 dní po propuštění. U výlučného kojení při propuštění a do 4 měsíců nebyl pozorován žádný statisticky významný rozdíl. Nevyskytly se žádné nežádoucí účinky.

Závěry

Přístup biologické péče aplikovaný v reálné situaci nemocnice třetího stupně byl účinný v prevenci problémů s prsy. V této studii se podpora přístupu BN v reálném prostředí nemocnice třetí úrovně ukázala jako účinná při prevenci problémů s prsy během zahájení a pokročování v kojení. Pokud by se tyto výsledky potvrdily i v jiných prostředích, intervence, která sníží výskyt problémů s prsy na polovinu, má potenciál stát se důležitým opatřením v oblasti veřejného zdraví na podporu kojení.

Zdroj: internationalbreastfeedingjournal.biomedcentral.com