Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Dokumenty

Více než polovina rodičů a těhotných žen je vystavena agresivnímu marketingu umělého mléka

Nová zpráva vydaná 22. února 2022 podrobně popisuje praktiky používané výrobci umělé výživy v hodnotě 55 miliard dolarů, které ohrožují dětskou výživu a porušují mezinárodní závazky.

Více než polovina rodičů a těhotných žen (51 %), kteří se zúčastnili průzkumu pro novou zprávu WHO/UNICEF, tvrdí, že se na ně zaměřoval marketing od společností vyrábějících umělé mléko, z nichž velká část je v rozporu s mezinárodními standardy pro výživu kojenců.

Zpráva, jak marketing výrobců umělého mléka ovlivňuje rozhodování o výživě kojenců čerpá z rozhovorů s rodiči, těhotnými ženami a zdravotníky v 8 zemích. Odhaluje systematické a neetické marketingové praktiky používané průmyslem umělé výživy – nyní v hodnotě ohromujících 55 miliard USD – k ovlivnění rozhodování rodičů o výživě kojenců.

Zpráva zjišťuje, že techniky průmyslového marketingu zahrnují neregulované a invazivní online cílení; sponzorované poradenské sítě a linky pomoci; propagační akce a dárky zdarma; a postupy k ovlivnění školení a doporučení mezi zdravotnickými pracovníky. Zprávy, které rodiče a zdravotní pracovníci dostávají, jsou často zavádějící, vědecky nepodložené a porušují Mezinárodní kodex marketingu náhražek mateřského mléka (Kodex) – přelomovou dohodu o veřejném zdraví přijatou Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1981 na ochranu matek před agresivními marketingovými praktiky průmyslu dětské výživy.

 

Tato zpráva velmi jasně ukazuje, že marketing umělého mléka zůstává nepřijatelně všudypřítomný, zavádějící a agresivní.

 

„Tato zpráva velmi jasně ukazuje, že marketing umělého mléka zůstává nepřijatelně všudypřítomný, zavádějící a agresivní,“ řekl Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, generální ředitel WHO. „Na ochranu zdraví dětí je třeba urychleně přijmout a vynutit předpisy o vykořisťovatelském marketingu.“

Podle zprávy – která zkoumala 8 500 rodičů a těhotných žen a 300 zdravotnických pracovníků ve městech po celém Bangladéši, Číně, Mexiku, Maroku, Nigérii, Jižní Africe, Spojeném království a Vietnamu – dosahuje vystavení marketingu umělého mléka 84 % dotazovaných žen ve Spojeném království; 92 % žen dotazovaných ve Vietnamu a 97 % žen dotazovaných v Číně, což zvyšuje jejich pravděpodobnost, že si zvolí umělou výživu.

 

Nepravdivé a zavádějící zprávy o krmení umělým mlékem jsou podstatnou překážkou kojení, o kterém víme, že je pro kojence a matky nejlepší.

 

„Nepravdivé a zavádějící zprávy o krmení umělým mlékem jsou podstatnou překážkou kojení, o kterém víme, že je pro kojence a matky nejlepší,“ řekla výkonná ředitelka UNICEF Catherine Russell. „Potřebujeme robustní politiku, legislativu a investice do kojení, abychom zajistili, že ženy budou chráněny před neetickými marketingovými praktikami-a budou mít přístup k informacím a podpoře, které potřebují k výchově svých rodin.“

Ve všech zemích zahrnutých do průzkumu ženy vyjádřily silnou touhu výlučně kojit, v rozmezí od 49 % žen v Maroku po 98 % v Bangladéši. Přesto zpráva podrobně popisuje, jak neustálý tok zavádějících marketingových zpráv posiluje mýty o kojení a mateřském mléce a podkopává důvěru žen v jejich schopnost úspěšně kojit. Mezi tyto mýty patří nutnost kojenecké výživy v prvních dnech po porodu, nedostatečnost mateřského mléka pro výživu kojence, a to, že specifické složky umělé kojenecké výživy prokazatelně zlepšují vývoj dítěte nebo imunitu, představa, že umělé mléko udrží kojence déle syté a že kvalita mateřského mléka se časem snižuje.

Kojení během první hodiny po porodu, po kterém následuje výlučné kojení po dobu šesti měsíců a pokračující kojení po dobu až dvou let nebo déle, nabízí silnou linii obrany proti všem formám dětské podvýživy a obezity. Kojení také funguje jako první vakcína, která chrání děti před mnoha běžnými dětskými nemocemi. U žen také snižuje budoucí riziko cukrovky, obezity a některých forem rakoviny. Celosvětově je však pouze 44 % dětí mladších 6 měsíců výlučně kojeno. Celosvětová míra kojení se za poslední dvě desetiletí zvýšila jen velmi málo, zatímco prodej umělého mléka se za zhruba stejnou dobu více než zdvojnásobil.

Zpráva znepokojivě poznamenává, že velký počet zdravotnických pracovníků ve všech zemích byl osloven průmyslem kojenecké výživy, aby ovlivnili svá doporučení novopečeným matkám prostřednictvím reklamních dárků, bezplatných vzorků, financování výzkumu, placených schůzek, akcí a konferencí, a dokonce provizí z prodeje, což přímo ovlivňuje výběr způsobu krmení u rodičů. Více než třetina dotázaných žen uvedla, že jim zdravotnický pracovník doporučil konkrétní značku výživy.

Aby se vypořádaly s těmito výzvami, WHO, UNICEF a partneři vyzývají vlády, zdravotnické pracovníky a průmysl dětské výživy, aby ukončili vykořisťovatelský marketing umělého mléka a plně implementovali a dodržovali požadavky Kodexu. To zahrnuje:

  • Schvalování, sledování a vymáhání zákonů zabraňujících propagaci umělého mléka v souladu s Mezinárodním kodexem, včetně zákazu výživových a zdravotních tvrzení ze strany výrobců umělého mléka.
  • Investice do politik a programů na podporu kojení, včetně přiměřené placené rodičovské dovolené v souladu s mezinárodními standardy, a zajištění vysoce kvalitní podpory kojení.
  • Požadavek na výrobce, aby se veřejně zavázal k plnému dodržování Kodexu a následných rezolucí Světového zdravotnického shromáždění na celém světě.
  • Zákaz zdravotnickým pracovníkům přijímat sponzorství od společností, které prodávají potraviny pro kojence a malé děti za účelem stipendií, cen, grantů, setkání nebo akcí.

Zprávu si stáhněte zde.

O výzkumu

Tento „první svého druhu“ systematický a meziregionální výzkum zadal WHO v Bangladéši, Mexiku, Maroku, Nigérii, Jižní Africe, Spojeném království a Vietnamu a UNICEF v Číně, přičemž studii navrhla a provedla specializovaná výzkumná divize v rámci M&C Saatchi.

V každé zemi byla provedena komplexní analýza s cílem posoudit objem a dynamiku marketingu umělého mléka a zmapovat různé typy reklam, messengerů, obsahu a forem šíření. Etické schválení výzkumu udělila příslušná etická komise v každé zemi. Kromě rozhovorů s rodiči a zdravotnickými pracovníky a cílovými skupinami výzkum zahrnoval podskupinu hloubkových rozhovorů s marketingovými manažery v Číně, kteří poskytli vhled do vyvíjející se taktiky společností vyrábějících umělé mléko na klíčovém rozvíjejícím se trhu.

Mléko a tabák jsou jediné dva produkty, pro které existují mezinárodní doporučení zakázat marketing, v tomto případě prostřednictvím Mezinárodního kodexu marketingu náhražek mateřského mléka.

Na podporu výzkumu poskytla finanční prostředky Nadace Billa a Melindy Gatesových.