Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Dokumenty

Vyjádření k užívání bylin při kojení

Kojící ženy se během kojení setkávají s různými obtížemi a některé z nich hledají alternativní způsob péče, jako je používání bylin, s přesvědčením, že používání bylin je přirozenější a bezpečné.  Patří mezi ně řecké seno, zázvor, anýz a jiné.

Kromě toho různé fytochemické sloučeniny (např. glykosidy, alkaloidy, flavonoidy a minerály), které se nacházejí v léčivých rostlinách, modulují hladiny hormonů a působí jako laktogenní látky. Užívání bylin během kojení vyžaduje zvýšenou pozornost, protože zdánlivě neškodné byliny, které nemají dopad na netěhotné ženy, můžou mít škodlivý vliv na dítě během kojení.  Existuje mnoho debat o tom, zda současné důkazy související s užíváním bylin, podporují jejich bezpečnost a účinnost. Dále bylo zjištěno, že nevhodné užívání některých bylin během kojení způsobuje alergické reakce a má neurotoxické účinky na novorozence.  Přesto, bez ohledu na nedostatek vědeckých důkazů až 97 % kojících žen používá byliny k překonání problémů s kojením, a proto rostou obavy ohledně úrovně znalostí mezi poskytovateli zdravotní péče o jejich užívání kojícími ženami.

Nejčastěji uváděným důvodem užívání bylin během kojení je víra ve zlepšení nízkého přísunu mateřského mléka.  Většina uživatelek užívá bylinné produkty denně a většina žen neobdržela doporučení ohledně jejich užívání od lékaře. V literatuře se udává, že okolo 10 % žen zažilo nějaké vedlejší účinky, jako je nevolnost, bolest břicha a průjem. 

Kromě nedostatku vědeckých důkazů na podporu účinnosti bylin jako galaktagogů je významným problémem kontaminace těžkými kovy, které mohou procházet do MM. Studie z Tchaj-wanu zjistila, že konzumace čínské bylinné medicíny matkami byla spojena s hlavní tělesnou zátěží u kojenců, což představovalo potenciální zdravotní rizika.

Problémům s kontaminovanými bylinami se mezi akademiky a tvůrci politik dostalo značné pozornosti, protože byliny jsou často získávány z nespolehlivých zdrojů, jako jsou místní obchody s bylinkami a supermarkety; proto je obtížné určit, zda jsou bylinné produkty vyráběny a zpracovávány bezpečně. Proto by měla být zavedena regulační opatření pro řádné sledování výroby rostlinných produktů.

Studie Cochrane databaze 2020, zahrnovala 41 studií s 3005 matkami a 3006 kojenci (1 sada dvojčat) a 33 typů galaktagogických intervencí. Studie byly velmi různorodé se značnými rozdíly účastníků, intervencí a hlášených výsledků. Farmakologická perorální galaktagoga ve srovnání s placebem neměli žádný vliv na zvyšování objemu mléka a délku kojení. Pomocí nástroje hodnocení GRADE celková jistota důkazů pohybovaly od nízkých po velmi nízké.

The Academy of Breastfeeding Medicine Protocol Committee. ABM clinical protocol #9: Use Use of galactogogues in initiating or augmenting the rate of maternal milk secretion varuje před užíváním bylin během kojení.

„Užívání bylinných léků během kojení nebylo dobře prostudováno, ale bylo hlášeno několik případů nežádoucích reakcí u kojených dětí. Byliny mohou nepříznivě ovlivnit kojící matky několika způsoby, včetně přímých nepříznivých účinků a interakce s jinými mateřskými léky. Navíc se mohou objevit kontaminace bylin kontaminanty životního prostředí.“

The Academy of Breastfeeding Medicine. ABM clinical  Protocol #34 Breast Cancer and Breastfeeding, 2020

Tento protokol upozorňuje:

Ženy, které by chtěly na podporu laktace využít galaktogové léky pro zvýšení laktace je nutné upozornit, že mnohé z těchto léků jsou fytoestrogeny, které jsou sice bezpečné pro konzumaci ve stravě, ale ve zvýšené koncentraci (při podávání suplementů) mohou škodit (podporovat bujení rakovinných buněk), nebo snižovat účinnost endokrinní terapieúroveň 3

(Duffy C, Cyr M. Phytoestrogens: Potential benefits and

implications for breast cancer survivors. J Womens Health (Larchmt) 2003;12:617–631) úroveň 3

 Dále Domperidon a další léky, které podporují  sekreci prolaktinu mohou zvyšovat hladinu prolaktinu a zvýšit tak riziko rakoviny prsu

(Wang M, Wu X, Chai F, et al. Plasma prolactin and breast cancer risk: A meta-analysis. Sci Rep 2016;6:25998(úroveň 1).

 

EU 2020 nové legislativní limity, nařízení Komise (EU) 2020/2040, kterým se mění nařízení (ES) 1881/2006 stanovila nové limity pro čaje a sušené byliny obsahující pyrrolizidonové alkaloidy, které mohou být henatotoxické.

Vyjádření FDA (Americký úřad pro potraviny a léčiva 2021)

Některé kojící ženy zkoušejí bylinné přípravky ke zvýšení produkce

mléka. Mezi běžné bylinky používané pro tyto účely patří pískavice řecké seno, fenykl nebo různé bylinkové čaje. Stejně jako u jiných léků by se bylinky neměly užívat bez předchozí

konzultace s lékařem. Někteří odborníci upozorňují, že některé bylinky (pískavice, řecké seno, fenykl, listy kostivalu a brutnáku) mohou dítěti ublížit. Byliny mohou způsobit také alergické reakce u matky nebo dítěte. U bylinných čajů nebo přípravků je potřeba ještě větší opatrnost, síla bylinného čaje nebo produktu závisí na způsobu přípravy. Skutečné množství zkonzumovaných bylin je velmi těžké předvídat nebo studovat

 

Obecná doporučení

  • Obecně se doporučuje, aby se těhotné i kojící matky vyhýbaly bylinám. Důvodem je nedostatek informací o tom, zda různé rostlinné byliny přecházejí do mateřského mléka, a vědeckých údajů o bezpečnosti. Dále nelze vyloučit kontaminaci rostlinných produktů pesticidy nebo těžkými kovy.
  • Rostlinné léky nejsou bezpečné alternativy ke konvenčním lékům během těhotenství a kojení. Jejich složky mají pravděpodobně farmakologickou aktivitu a mohou obsahovat toxické složky. Kontaminaci nelze vyloučit a různé produkty se často liší s ohledem na koncentraci a zdroj bylin, které jsou jejich složkou.
  • Způsob, jakým se rostlinný lék podává, může ovlivnit jeho bezpečnost, např. jako čaj nebo koncentrovaný extrakt, perorálně nebo lokálně.
  • Byliny obsahující pyrrolizidinové alkaloidy (PA) mohou být hepatotoxické, a proto jsou potenciálně škodlivé pro všechny kojence, kteří jsou jim vystaveni prostřednictvím mateřského mléka.
  • Některé zdroje nedoporučují užívání rostlin obsahujících antranoidy, které mají projímavé účinky.
  • Jiné rostlinné léky mají hormonální účinky, které by je učinily nevhodnými pro kojící ženy.
  • Rostlinným lékům, které obsahují složky se sedativními vlastnostmi, je třeba se vyhnout kvůli potenciálním nežádoucím účinkům na kojence.
  • Pokud se rostlinný lék užívá během kojení, mělo by to být s vědomím zdravotnického pracovníka a produkty by měly pocházet z renomovaného zdroje.
  • Riziko nežádoucích účinků u kojených dětí je vyšší u předčasně narozených nebo dětí s nízkou porodní hmotností a u dětí se souběžným onemocněním.

Neregulované rostlinné produkty zvyšují selhání orgánů
2024
Lékařští odborníci připisují rostoucí výskyt selhání orgánů v samoléčbě, nadměrnému užívání bylinných přípravků. Lékaři poznamenali, že nevhodné užívání léků a bylinných léků může dále komplikovat selhání orgánů. Studie Světové zdravotnické organizace odhaduje, že celosvětově zemřelo na selhání ledvin 1,2 milionu lidí, což je od roku 2005 nárůst o 32 %. Podle Světové zdravotnické organizace zemřelo v roce 2010 odhadem 2,3-7,1 milionu lidí v konečném stadiu onemocnění ledvin na celém světě bez přístupu k chronické dialýze. Odborníci vyzvali ke zvýšení povědomí o rizicích samoléčby a k přísnějším předpisům o prodeji léků a bylinných přípravků. Lékaři připisují rostoucí počet případů poškození jater a ledvin mnoha faktorům, včetně samoléčby a zneužívání bylinných směsí. Používání řady neschválených nebo neověřených bylinných léků na různé nemoci i podporu kojení nejsou žádoucí.
https://punchng.com/unregulated-herbal-products-spiking-organ-failure-say-physicians/#google_vignette>