Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Dokumenty

WHO kontroluje a varuje

Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala zprávu s aktualizovanými informacemi o stavu implementace Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka a následných příslušných rezolucí (dále jen „Kodex“) v jednotlivých zemích.

Představuje právní postavení Kodexu, včetně toho, do jaké míry byla jeho ustanovení začleněna do vnitrostátních právních opatření.

Vzhledem k důležité úloze zdravotnických pracovníků při ochraně těhotných žen, matek a jejich kojenců před nepřiměřenou propagací BMS se ve zprávě do roku 2020 vyzdvihuje zvláštní ustanovení, která jsou považována za zvláště důležitá při řešení a eliminaci propagace náhrad MM, lahví a dudlíků zdravotnickým pracovníkům a ve zdravotnických zařízeních a poskytuje rozsáhlou analýzu právních opatření přijatých za účelem zákazu povýšení na zdravotnické pracovníky a ve zdravotnických zařízeních.

V této zprávě byl pro klasifikaci právních předpisů zemí použit nový algoritmus bodování. Metody bodování umožňují standardizovanou klasifikaci zemí podle dohodnutých kritérií mezi WHO, UNICEF a IBFAN. Právní opatření pro všechny země byla analyzována na základě rozšířeného, standardizovaného kontrolního seznamu s algoritmem pro usnadnění systematické a objektivní klasifikace zemí podle jejich souladu s kodexem. Od roku 2018 pokračuje pokrok v podpoře a ochraně kojení, a to jak celosvětově, tak v jednotlivých zemích. V několika zemích byla přijata robustnější opatření k omezení pokračujících škodlivých marketingových praktik výrobců a distributorů BMS.

 

Ke stažení

Souhrn (PDF ke stažení)

 

Související informace (v angličtině)

 

Zdroj: WHO.int