Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Dokumenty

Zdraví 2030 v České republice bez podpory kojení

Hlavním posláním je Agendy 2030 je stanovit národní cíle založené na datech ke zlepšení zdraví a pohody v příštím desetiletí. Agenda 2030 v USA zahrnuje 355 základních, měřitelných cílů. Mezi ně patří i podpora kojení.

Zdroj: cdc.gov

Obsah strategického rámce rozvoje péče o zdraví v České republice Zdraví 2030, který byl schválen vládou v listopadu 2019, si můžete přečíst využitím odkazů níže.

Podpora kojení zde chybí.