Odpověď prokojení a antiepileptika

Lamotrigin nepatří mezi léky kontraindikované při kojení.Vše tedy s lékařem ještě proberte.Bližší informace vy i váš lékař můžete zjistit na webových stránkách LactMed, která je součástí datbáze Toxnet.