Odpověď proLepek

Multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, kontrolovaná studie zahrnující 944 dětí s vysokým rizikem vzniku onemocnění celiakií neprokázala, že zavedení malého množství lepku mezi 16-24 týdnem, jak je běžnou praxí v Evropě, nevedlo ke snížení rizika vzniku onemocnění od 3 let. Kojení, bez ohledu na to, zda bylo exkluzivní, nebo zda pokračovalo během podání lepku, nijak podstatně neovlivnilo vývoj celiakie.
„Dát doplňkovou stravu, zejména lepek dříve, se střetává s výlučným kojením a zvyšuje riziko, že se kojení ukončí“, řekl Dr. Arthur Eidelman, ředitel Akademie of Breastfeeding Medicine. Studie nepodporuje včasné zavedení lepku u predisponovaných dětí.
Proto podpora výlučného kojení 6 měsíců zůstává nadále v platnosti a je závazným hlavním cílem všech strategií na podporu kojení.
Mezi 6-7 měsícem zaveďte malé množství lepku do stravy miminka např.ve formě jíšky,těstovin nebo piškotu rozpuštěném v ovocném příkrmu.