Odpověď proPodávat UM?

V 1 roce již dítě při případném odstavení nepotřebuje převádět na umělou výživu. Stačí běžná strava, dostatek jiných tekutin a mléčných výrobků. Až se tedy rozhodnete odstavit, není třeba zavádět UM.