Odpověď propřestávka v kojení

Pokud nebudete přikládat nebo odstříkávat 2,5 dne je pravděpodobné, že se tvorba mléka sníží. Takto dlouhý interval představuje riziko ke snížení tvorby mléka i v možnosti odstavení dítěte. Doporučujeme proto prsy stimulovat přes víkend odsříkáváním. Množství mléka v tomto případě nehraje roli.