Workshop podpora kojení nedonošených dětí


Detaily události


Akce přeložená z roku 2020.

Program

  • Optimalizace výživové péče založené na mateřském mléce. A. Mydlilová
  • Vůně a teplota mateřského mléka. M. Pekařová
  • Prevence orofaryngeálních dysfagií.  B. Červenková
  • Komplexní systém výživy nedonošených novorozenců-strategie pro budoucnost, základní orientace a pilotní výsledky po implementaci mezinárodních doporučení. J. Dušek
  • Zkušenosti s Mezinárodním doporučeným postupem terapie hypoglykemie u termínových novorozenců, výsledky pilotního projektu. J. Dobrovská
  • Manipulace s MM na JIP.  A. Machová ¨
  • Etické problémy péče o extrémně nezralé novorozence. B. Zlatohlávková
  • Následná péče o děti s perinatální zátěží. D. Marková
  • Význam krizové intervence a psychosociální podpory matek po předčasném porodu. M. Chvílová Weberová
  • Psychosociální podpora rodin v péči o dítě se zvláštními potřebami. R. Kramerová

 

Registrační poplatek

1 200 Kč

 

Jak se registrovat?