Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

VÝZVA ke zdravě uvažující odborné i laické veřejnosti k podpoře, ochraně a prosazování kojení v ČR

Kojení či krmení dítěte mateřským mlékem přináší četné a nezvratné výhody pro dítě, matku, rodinu, i pro celou společnost.

Jedná se o výhody zdravotní, výživové, imunologické, vývojové, psychologické, sociální, ekonomické a ekologické. Tyto vědecky podložené skutečnosti nebyly zatím schopny ovlivnit myšlení naší populace tak, abychom mohli říci, že jsme se současným stavem přirozené výživy v ČR spokojeni. V četných projektech se podařilo prokázat, že změny v režimových opatřeních na porodnicích a jejich dodržování po propuštění dítěte vede ke zvýšení počtu kojených dětí v pozdějším období.

 

K zajištění optimálních podmínek pro kojení by se měla podporovat tato opatření 

1. Sjednotit přístup v managementu kojení všech zdravotníků, kteří přicházejí do styku s kojící ženou.

2. Propagovat výlučné kojení do šesti měsíců věku dítěte a v kojení s postupně zaváděným příkrmem pokračovat až do dvou let.

3. Mít dobré teoretické i praktické znalosti v technice kojení, v předcházení a řešení problémů vzniklých při kojení.

4. Zavádět v porodnicích takové zásady a postupy, které kojení podporují a usnadňují, a uplatňovat je i po propuštění.

5. Doporučovat laické i zdravotnické veřejnosti aktivně zasahovat proti takovým praktikám, které kojení negativně ovlivňují.

6. Seznámit se se zařízeními, která kojení podporují (Národní laktační centrum, Laktační liga, UNICEF, Dokumentační centrum na podporu kojení, ANIMA)

7. Podporovat v ČR vznik laktačních specialistů (laktačních konzultantů) na úrovni regionální. Efektivní komunikace mezi osobami, které mohou radit kojící ženě, je nezbytná.

8. Podporovat vznik Horkých linek a poradenských center na kojení.

9. Propagovat vnímání kojení jakožto běžné součásti každodenního života, podporovat kojení v rodině a ve společnosti.

10. Prosazovat, aby byly zdravotními pojišťovnami rutinně hrazeny nezbytné služby a úkony spojené s kojením, včetně času, který věnují zdravotníci posouzení kojení a dohledu nad ním.

11. Rozvíjet a udržovat efektivní komunikaci a spolupráci s ostatními zdravotníky, aby bylo zajištěno optimální vzdělávání o kojení .

12. Podporovat, aby se znalosti o kojení staly běžnou součástí výuky na lékařských fakultách, veškerých středních a základních školách.

13. Zasazovat se o to, aby bylo kojení v médiích představováno kladně.

14. Apelovat na zdravě smýšlející veřejnost i média, aby nadále podporovaly trendy směřující ke zdravějšímu životnímu stylu, což je i kojení, a nepodléhaly módním vlnám, které tyto poznatky zpochybňují a zlehčují jejich důležitost.

 

Vyzýváme laickou veřejnost a všechny odborné společnosti, sdružení, nadace a odpovědné státní instituce, aby napomáhaly svými programy a činnostmi vytvářet pozitivní atmosféru vedoucí k podpoře, ochraně a prosazování kojení.

 


Základní dokumenty