Seznam laktačních poradkyň

Vyškolení laktační poradci nabízející pomoc a podporu při problémech s kojením.

  • Laktační poradci neškolící se na konferencích Laktační ligy dva roky a déle budou vyřazeni ze seznamu uvedeném na našich stránkách.
  • Označení certifikovaný laktační poradce, mohou mít pouze zdravotníci a matky po absolvování kurzů pořádaných Laktační ligou.
  • Laktační poradci uvedení na webu nesmějí za telefonické a online poradenství vybírat žádné poplatky! V případě nedodržení této podmínky budou ze seznamu odstraněni.
  • Laktační poradce je osobně zodpovědný za vykonávání své praxe, dodržování etického kodexu. Laktační liga, z.s. poskytuje pouze vzdělání, ale nedohlíží ani nezodpovídá za konání laktačních poradců.

Případné dotazy a další info na lenka.klimentova@ftn.cz