Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Novinky

1000 dní a kvalita péče

1000 dní a kvalita péče

Early Essential Newborn Care (EENC)

Raný život 1000 dní hraje klíčovou roli v prevenci nemocí dospělých. Měli bychom si plně uvědomit důležitost raného života a věnovat více pozornosti 1000 dnům od prenatální až postnatální péči o ženy v reprodukčním věku jako strategie a opatření v oblasti veřejného zdraví ke snížení výskytu nepřenosných nemocí.
U kojenců bylo prokázáno, že Early Essential Newborn Care (EENC), včetně opožděného přerušení pupečníku, okamžitého a trvalého kontaktu kůže na kůži, snižuje neonatální morbiditu a úmrtnost a zlepšuje zdraví. Světová zdravotnická organizace a UNICEF společně vypracovaly Akční plán na podporu implementace EENC. Globální strategii pro výživu kojenců a malých dětí doporučuje, aby kojenci byli výlučně kojeni během prvních 6 měsíců života. V roce 2018 revidovaná Iniciativa BFHI Ochrana, propagace a podpora kojení v zařízeních poskytujících porodnické a novorozenecké služby poskytla nejaktuálnějších Deset kroků k úspěšnému kojení. V něm Krok 4 „ Usnadnit okamžitý a nepřerušovaný kontakt kůže na kůži a podpořit matky, aby zahájily kojení co nejdříve po porodu “ je podpořen důkazy, že včasné zahájení kojení zvyšuje pravděpodobnost, že dítě bude výlučně kojeno do 3.–6. měsíce života Proto by měla být na národní úrovni upřednostňována identifikace intervencí, které podporují včasné zahájení kojení.
Studie provedená v 18 okresech ve čtyřech provinciích západní Číny ukázala, že míra výlučného kojení se po zavedení EENC zvýšila ze 43 % na 73 %.
Proto bychom měli dále posilovat výše uvedené strategie a poskytovat větší politickou a technickou podporu implementaci EENC, BFHI, Globální strategii pro výživu kojenců a malých dětí pro zdraví dětí i matek. Kojení může také poskytnout dlouhodobé metabolické výhody a snížit riziko onemocnění dospělých. WHO UNICEF doporučil, aby kojení pokračovalo až do druhého postnatálního roku a déle, což je konec raného věku 1000 dní. Prospektivní kohortová studie ukázala, že vyšší intenzita kojení a delší trvání byly nezávisle spojeny s nižší 2letou incidencí diabetes mellitus typu 2 (T2DM) po gestačním diabetu v těhotenství (GDM), což naznačuje, že kojení může zabránit T2DM po porodu u žen s gestačním diabetem. Jiná velká kohortová studie uvedla, že kojení ≥ 6 měsíců bylo spojeno se sníženým rizikem dětské nadváhy ve věku 2 let. Kojení by proto mělo být podporováno kvalitní poporodní péčí.