Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Novinky

19. květen 2024  Světový den bank mateřského mléka

19. květen 2024 

Světový den bank mateřského mléka

Zajištění rovného přístupu k mateřskému mléku pro všechny děti je zásadní pro snížení morbidity zejména zranitelných novorozenců, jako jsou ti, kteří se narodili předčasně nebo s nízkou porodní hmotností a jsou hospitalizováni na novorozeneckých JIP.  Přesto mnozí nemají přístup k mléku své vlastní matky v prvních kritických hodinách nebo dnech života. U těchto dětí se doporučuje poskytování mléka z banky mateřského mléka, které je lepší než umělé mléko. Pro zajištění bezpečnosti mateřského mléka dárců je vyžadován přísný systém pro screening, pasterizaci, skladování a distribuci. Pokud jsou banky MM implementovány jako součást komplexního a integrovaného systému, mohou také sloužit širšímu účelu pro ochranu, propagaci a podporu kojení, a to jak v programování výživy, tak v programování péče o novorozence. Zvýšení našeho porozumění stávajícím procesům banky lidského mléka a zdrojům na podporu laktace je zásadním krokem k zajištění rovného přístupu k mateřskému mléku a ke zvýšení povědomí veřejnosti a informování o politice na podporu kojení a používání mateřského mléka od dárců v případě potřeby.  

Darování mateřského mléka je zásadní pro zvýšení šance na uzdravení a také pro zajištění jejich zdravějšího vývoje po celý život. Každá kojící žena je potenciální dárkyní mateřského mléka a jakékoli množství darovaného mateřského mléka může pomoci hospitalizovaným dětem.

Jedna sklenice se může zdát málo, ale každé množství je vítáno, každá kapka se počítá. Jedna 200ml sklenice darovaného mléka totiž dokáže nakrmit až 10 předčasně narozených dětí nebo dětí s nízkou porodní hmotností.

Více než 750 mléčných bank v 66 zemích ročně poskytne více než 1 milion litrů mléka více než 800 000 dětem. Podle informací ze sítě bank MM v Brazílii, v roce 2022 přibližně 13 000 dárců nakrmilo více než 10 000 dětí.

Vlády a pojišťovny by měly zajistit rovný přístup k podpoře kojení, vzdělávání a dárcovskému mléku.

V ČR jsou tč. 4 banky MM a 19 sběren MM.