20. výročí Laktační ligy


Laktační liga 9.9. 2018 oslavila 20. výročí od svého založení.

9. září 1998 byla založena Laktační liga, občanské sdružení, které převzalo po Českém výboru UNICEF podporu kojení v ČR. Laktační liga iniciovala školení laktačních poradkyň, specialistek na kojení z řad zdravotníků a maminek, specializace, která v ČR neexistovala. Vyškolila první laktační poradkyně na Slovensku, v Bratislavě a v Liptovském Jánu, a poskytla brožuru Kojení –Všechno co potřebujete vědět Slovenskému výboru UNICEF k vydání brožury o kojení ve slovenštině.
V roce 2001 iniciovala vznik Národního laktačního centra (NARLAC) v Thomayerově nemocnici, které má celorepublikové působení. Převzala podporu Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI) a Globální strategie výživy kojenců a malých dětí (WHO 2002) a ve svém tréninkovém a edukačním centru připravila zdravotníky ze 66 nemocnic (z 99 porodnic) k získání titulu BFHI udělovaný WHO/UNICEF. Jedna porodnice prošla i recertifikací a jedno dětské oddělení získalo titul DeoBFH.
Pracovní tým NARLAC (lékaři a sestry) jsou vyškolení zahraničními lektorkami WHO/UNICEF nejen v managementu kojení ale i v přípravě a hodnocení BFH nemocnic. Thomayerova nemocnice je první nemocnicí, která už v roce 1993 získala plaketu BFH nemocnice od WHO/UNICEF.
Každým rokem pořádá 5 odborných a vzdělávací konference zaměřené nejen na kojení, ale zavádění příkrmu, kojení a krmení nedonošených dětí, manipulace a skladování mateřského mléka. Všechny JIP pro nedonošené děti mají k dispozici brožuru, jak podporovat NeoBFHI na těchto odděleních, jak podporovat krmení a kojení na těchto odděleních.

Dvakrát ročně školí nové laktační poradkyně, které se vzdělávají na doškolovacích konferencích a pomocí časopisu MaMiTa, který obsahuje různé rubriky včetně zkušeností z horké linky, výživy kojenců a malých dětí, rezolucí WHO. Časopis je zdarma distribuován do porodnic a knihoven v ČR.
NARLAC provozuje ambulantní poradnu, Národní linku kojení, online poradnu, webové stránky www.kojeni.cz, facebook – Facebooklaktacniliga.com. Všechny tyto aktivity jsou nejen maminkami ale i zdravotníky žádány a velmi ceněny. Dotazy se týkající různých problémů při kojení, včetně správné doby načasování podávání příkrmů, pomoc s řešením soudních problémů při rozvodech, léků v době kojení.

Už v roce 1998 jsme vydaly úspěšnou brožuru Kojení-Všechno, co potřebujete vědě, natočilo se 5 edukačních videí, vydalo kolem 30 brožur s tématikou kojení, jídelníčku, mezinárodní kodex marketingu náhrad mateřského mléka, desítky letáků, na stovky článků věnovaných výživě kojenců a malých dětí.

Každým rokem ve spolupráci s ÚZIS vychází Ročenka kojení, která mapuje procenta kojených dětí při propuštění z porodnice a dlouhodobé kojení. V roce 1993, kdy se s podporou kojení v ČR začalo, bylo v 6 měsících kojeno celkem 11,6%, v roce 2015 40%.
Vydala brožuru Mezinárodní kodex marketingu náhrad MM a každým rokem doplňuje aktuální informace.

Spolupracuje s WHO, s Americkou i Evropskou akademie kojení a mezinárodní organizací dohlížející na dodržování kodexu IBFAN a GIFA.
Národní laktační centrum/Laktační liga je interdisciplinární, nevládní, nezisková a profesionální organizace, která je přístupná všem zájemcům v oblasti podpory kojení a výživy kojenců a malých dětí. Cílem organizace je rozvíjet poznatky o kojení, dětské výživě a dětských právech, podporovat kojící maminky, edukovat zdravotníky a školit laktační poradce, uvádět znalosti do praxe a spolupracovat s národními a mezinárodními agenturami a organizacemi na obhajování globálního významu kojení na zdraví žen a dětí, aby byla naplňována práva dětí na optimální zdraví a kvalitu života.

MUDr. Anna Mydlilová