Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

DokumentyNovinky

40. výročí Mezinárodního kodexu marketingu náhražek mateřského mléka

Děti jsou to nejcennější a mají právo na kojení a dodržování Kodexu. Cílem Kodexu je přispět k zajištění bezpečné a adekvátní výživy kojenců ochranou a podporou kojení a používání náhražek mateřského mléka, pokud jsou nezbytné.

Dětství je klíčové pro rozvoj osobnosti a zdraví. Některé děti mají odepřeno právo na kojení z různých důvodů. Mezi ty nejčastější důvody nekojení patří i malá podpora od zdravotníků, přestože časné zahájení kojení v porodnici, kvalitní laktační poradenství hrají významnou roli. Podporované matky kojí 2,5 častěji a také míra výlučného a jakéhokoliv kojení je vyšší v porodnicích dodržujících 10 kroků k úspěšnému kojení. Víme, že zdraví i délka života je významně korelována s délkou kojení a dosaženým vzděláním.

Je známo, že kojení je spojeno s lepšími zdravotními výsledky v kojeneckém věku a v dospělosti a předchozí výzkumy ukázaly, že u dětí, které dostávají mateřské mléko, je méně pravděpodobné, že se u nich v pozdějším věku rozvine astma, obezita a autoimunitní onemocnění ve srovnání s těmi, které jsou krmeny výhradně umělou výživou.

Mnozí zdravotníci mají zúžený pohled na význam kojení, přestože přináší tolik výhod matce, dítěti, společnosti, ekonomice. Každý živočišný druh chrání své mladě kojením, protože většina z nich bez kojení nepřežije.

Dne 21. května 2021 svět oslaví 40. výročí Mezinárodního kodexu marketingu náhražek mateřského mléka (jinak známého jako Kodex), který byl přijat na 34. shromáždění WHO dne 21. května 1981. Cílem tohoto Kodexu je přispět k zajištění bezpečné a adekvátní výživy kojenců ochranou a podporou kojení a používání náhražek mateřského mléka, pokud jsou nezbytné, na základě odpovídajících informací a prostřednictvím vhodného marketingu a distribuce.

 

Klíčové body

 • Marketing náhražek mateřského mléka, včetně lahví, dudlíků, vytváří hlavní překážku kojení v zemích s vysokými i nízkými a středními příjmy.
 • Implementace Kodexu chrání všechny kojence – kojené i nekojené  – zakazováním marketingových praktik.
 • Od roku 1981 Světové zdravotnické shromáždění revidovalo a aktualizovalo Kodex prostřednictvím následných rezolucí, která objasňují ustanovení Kodexu pro řešení nových marketingových technik a nových produktů, které společnosti používají.
 • 136 zemí přijalo právní opatření, která provádějí Kodex.
 • 58 zemí stále potřebuje legislativu 40 let poté, co byl přijat Kodex.
 • Výrobci utrácejí více za marketing než vlády za podporu kojení.

Global Breastfeeding Collective a její partneři vyzývají všechny vlády, aby chránily matky a děti před komerčním tlakem přijetím a prosazováním národní legislativy.

 

Vlády hrají zásadní roli při ochraně zdraví žen a dětí zlepšováním politik a programů podporujících a zlepšujících kojení. Global Breastfeeding Collective (dále jen „collective“), vedený Světovou zdravotnickou organizací a UNICEF, určil 7 prioritních politických opatření, z nichž každé má indikátor a stanovený cíl, kterého má být dosaženo do roku 2030.

Global Breastfeeding Collective tým vytvořil scorecard-srovnávací přehled zemí, který sleduje pokrok v 7 politických opatřeních a praktikách kojení v jednotlivých zemích. Zkoumá tyto ukazatele na národní a globální úrovni. Výsledková listina je navržena tak, aby povzbuzovala a dokumentovala pokrok v propagaci, ochraně a podpoře kojení. Každá akce má indikátor pokroku a cíl, který má být splněn do roku 2030, který slouží jako výzva k akci pro tvůrce politik na celém světě, aby se podpora kojení stala kolektivní národní prioritou.

Global Breastfeeding Scorecard byl poprvé představen v roce 2017 a od té doby je každoročně aktualizován.

V interaktivní tabulce jsou uvedené i informace za Českou republiku, kde jsou však údaje neúplné, například počty výlučně kojených dětí se v ČR sledují od roku 2000 a v tabulce nejsou uvedeny.

 

 

Globální výzva k podpoře kojení-7 cílů

Global Breastfeeding Collective požaduje zvýšené financování a lepší provádění politik, programů a intervencí, které matkám poskytnou podporu potřebnou pro kojení.

Vlády mohou přijmout 7 opatření, která podpoří pokrok v kojení a do roku 2025 zvýší celosvětovou míru výlučného kojení na nejméně 50 %.

 1. Zvýšit financování, aby se zvýšila míra kojení od narození do 2 let.       
 2. Přijmout a sledovat dodržování Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka.
 3. Placená rodičovská dovolená a kojení na pracovišti.
 4. Provádění 10 kroků k úspěšnému kojení v porodnicích.
 5. Zlepšit přístup ke kvalifikovanému laktačnímu poradenství ve zdravotnických zařízeních.
 6. Posílit vazby mezi zdravotnickými zařízeními a komunitami na podporu kojení.
 7. Monitorovat pokrok politik, programů a financování kojení.

 

www.globalbreastfeedingcollective.org

 

Akce k oslavám 40. výročí Kodexu

23.září 2021

V ČR v rámci oslav Národního týdne kojení 20.-26. září 2021 se bude 23. září konat konference, jejíž součástí budou i témata zaměřená na marketingové praktiky v oblasti dětské výživy, lahví a dudlíků, strategiích a pokroku v ochraně kojenců a maminek v ČR.