Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Novinky

Analgetická role kojení

Analgetická role kojení

Vystavení bolestivým podnětům slouží jako toxický stres pro kojence, zvyšuje jejich následnou citlivost na bolest a vede k poruchám nervového vývoje. Kromě toho, že nabízí nutriční, psychologické, imunologické a ekonomické výhody, je kojení uváděno jako nejúčinnější analgezie pro zvládání menších bolestí při procedurách u kojenců. Přestože kojení má několik výhod, provádění této nefarmakologické intervence je v mnoha klinických podmínkách stále neobvyklé.

Analýza 29 klinických studií, které porovnávaly účinnost kojení s jinými nefarmakologickými metodami.

Kojení je ve srovnání se sacharózou, sladkými roztoky a jinými nefarmakologickými metodami účinnou analgezií. Při použití samostatně nebo v kombinaci s jinými nefarmakologickými intervencemi snižuje kojení biobehaviorální reakce kojenců na bolest a podporuje rychlejší fyziologické zotavení po bolestivých zákrocích. Kojení se doporučuje jako první volba, kdykoli je to možné. Mezi překážky zavádění této účinné metody zvládání bolesti v klinické praxi patří dezinformace/nejednotné používání důkazů, separace mezi matkou a dítětem, pracovní vytížení zdravotnických pracovníků, nedostatek zapojení rodičů, domněnky poskytovatelů zdravotní péče a nedostatek adekvátních informací pro rodiče.

Doporučení:

Doporučuje se implementace nemocničních iniciativ vstřícných k dětem, přístup zaměřený na pacienta, péče zaměřená na rodinu a společné úsilí poskytovatelů zdravotní péče ve všech zdravotnických zařízeních, aby se podpořilo přijetí kojení jako analgezie.
https://connect.springerpub.com/content/sgrcl/early/2023/01/25/cl-2022-0020>