Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

NovinkyUdálosti

Baby Friendly den – 25. výročí BFHI v ČR

54. konference

               

                     Baby Friendly den – 25. výročí BFHI v ČR

 

Česká neonatologická společnost ČLS J.E. Purkyně

Česká asociace sester, Národní laktační centrum-Laktační liga – UNIE   laktačních poradců

Lékařský dům, Sokolská 31, Praha 2  

15.  března 2017   9-15h

 

Program konference

8,00-9,00  Registrace

 

9,00-10,30      

BFHI – významný faktor v podpoře výlučného kojení. MUDr. A. Mydlilová

Perinatální období jako citlivá etapa pro kvalitu života. Prof. J. Mourek, DrCs.

Zpráva z BFH kongresu – kojení a cíle udržitelného rozvoje. MUDr. E. Kudlová, CSc

 

10,30-11,00  přestávka

 

11,00- 12,30

Vlídné zacházení jako nejlepší start laktace. Prim. MUDr. M. Chvílová Weberová

Proč nepoužívat náhražky prsu. Mgr. R. Křivohlavá

Psychika ženy v raném postnatálním období a interakce s pracovníky neonatologie.

Bc. L. Kalafutová

 

 

 

12,30-13,00  přestávka

 

13,00-14,30 Hitparada praktických zkušeností

Zkušenosti s BFHI na Slovensku. Prim. MUDr. M. Litavec

Dokrmování na přání matky, jak reagovat-návody pro praxi.  MUDr. Z.Lišková

10 kroků v praxi – zkušenosti z Oblastní nemocnice Kolín. MUDr. L.Jechová

Laktační poradenství, zkušenosti z Chrudimi. Bc. G. Licková

Volná diskuze

 

Konferenční poplatek 1000 Kč.

Přihláška: www.kojeni.cz, lenka.klimentova@ftn.cz  

Platba bankovním převodem: č.ú. 473839113/0300

Variabilní symbol: 15032017

Zpráva pro příjemce:  BFH den

Konference je hodnocena kreditními body od ČLK dle SP č.16 a  ČAS.

Počet kreditů: 5 pro lékaře, 4 pro nelékaře

 

Za organizátory:                                                                               

MUDr. Anna Mydlilová  anna.mydlilova@ftn.cz                                                                     

Národní laktační centrum                                

Thomayerova nemocnice

Vídeňská 800

140 59 Praha 4