Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Novinky

Co musíme udělat lépe během prvních 1 000 dnů, abychom umožnili dětem mít zdravou váhu

Nová zpráva od First Steps Nutrition Trust identifikuje klíčová opatření potřebná k ochraně dětí před nadváhou a obezitou v prvních 1000 dnech života, včetně požadavků, aby zdravotnická zařízení  získala akreditaci Baby Friendly. Zpráva nastiňuje 18 klíčových opatření potřebných k podpoře zdravé hmotnosti v raných letech, včetně zvýšení investic do všeobecné podpory kojení, regulace zavádění komerčního vlivu potravin a nápojů pro kojence a malé děti a  podpora  vhodného zavedení pevných látek a citlivého krmení.

18 klíčových opatření

1.Vedení, strategie-financovat a implementovat národní strategii pro zlepšení výživy matek a postupy výživy kojenců a malých dětí.

2.Shromažďovat údaje o postupech krmení kojenců a malých dětí

3.Zlepšit společenské znalosti o důležitosti zdravé hmotnosti a správného stravování, před a během těhotenství.

4. Učit všechny mladé lidi o těhotenství a kojení jako součást osobního, sociální, zdravotní a ekonomické vzdělávání (PSHE). Ministerstvo školství by mělo zajistit, aby se všichni mladí lidé – chlapci i dívky – učili o důležitosti zdravé tělesné hmotnosti a správné výživě před a během těhotenství, a že kojení jako normální lidská činnost.

5. Krmení kojenců-financovat a podporovat BFHI a programy na podporu kojení založených na důkazech. Umožnit více ženám uspokojit své cíle kojení kvalifikovanými specialisty na kojení.

6. Investovat do univerzální podpory kojení.

Všechny místní úřady by měly zadávat a důsledně financovat, na důkazech založené, univerzální programy na podporu kojení. Umožnit více ženám uspokojit své cíle kojení. Tyto programy by měly zajišťovat  kvalifikovaní specialisté.

7.Posílit legislativu, aby byla chráněna práva rodičů, aby krmili své děti, kdekoli chtějí.

Kojení je chráněno zákonem o kojení a je přestupek bránit někomu na veřejném místě v krmení svého dítěte, pokud je mladší 2 let.

8.Chránit rodiče a pečovatele před zavádějícím komerčním vlivem kdy, čím a jak krmit kojence a malé děti. Vláda by měla uzákonit a prosadit přísnější předpisy, aby zastavila nevhodný marketing umělých mlék, kojenecké výživy a přesnídávek a jiných potravin a nápojů propagovaných pro kojence a malé děti. Mezinárodní kodex marketingu náhražek mateřského mléka a následující příslušné rezoluce Světového zdravotnického shromáždění poskytují minimální standard, který by mohl být začleněno do legislativy  každé země.

9.Poskytnutí soukromého prostoru a placených přestávek v práci pro zaměstnance, kteří chtějí kojit a/nebo odsávat mateřské mléko a spravovat jeho bezpečnost a úložný prostor.

10.Zavádění pevných látek a citlivé krmení

Podporovat rodiny, aby nacvičovaly zavádění pevných látek přiměřené věku a reagovaly na krmení. Informace a praktická podpora rodinám při včasném zavedení nákladově efektivních, výživných doplňkových potraviny a o tom, jak reagovat na krmení (což platí i pro kojení), by měly být všeobecně dostupné na místní úrovni. Informovány by měly být i rodiny o nevýhodách komerčních kojeneckých výživ, nápojů a přesnídávek.

11.Složení, označování a marketing potravin pro kojence a malé děti. Regulovat složení, označování a marketing potravin a nápojů pro kojence a malé děti.

12.Chránit a rozšiřovat univerzální zdravotnické návštěvní služby.

13. Zdravý start do života

14. Účelové financování dětských center/rodinných center.

15. Standardy pro jídlo a pití v prvních letech věku dítěte  a pravidelné aktualizace.

16. Program mateřského mléka by neměl nabízet náhradu za počáteční kojeneckou výživu, protože to podkopává doporučení veřejného zdraví ohledně optimální výživy kojenců a malých dětí a diskriminuje matky, které svému dítěti poskytují mateřské mléko.

17. Výživová školení pro zdravotníky

18. Ukotvení práva na jídlo v zákoně

 

Zdroj: unicef.org.uk  a static1.squarespace.com