Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Novinky

Dětská obezita je spojená se zvýšeným rizikem různých forem diabetu v dospělosti

Dětská obezita je spojena se zvýšeným rizikem rozvoje diabetu v dospělosti, a to jak autoimunitních forem diabetu, tak různých forem diabetu 2. typu. Uvádí to nová studie publikovaná v časopise Diabetologia 2023. 

Riziko vzniku inzulinorezistentní formy diabetu je například u dětí s obezitou 3x vyšší.

Cukrovka postihuje asi 7 % dospělé populace a je jednou z celosvětově rychle rostoucích nemocí. Tradičně se dělí na dvě podskupiny – diabetes 1. a 2. typu, ale výzkum naznačuje, že jde o zjednodušení.

V roce 2018 švédská studie identifikovala 5 podskupin diabetu v dospělosti, které se vyznačují autoimunitou, závažným nedostatkem inzulínu, závažnou inzulínovou rezistencí, nadváhou a pokročilým věkem.

Dětská obezita je spojena s několika chronickými nemocemi, ale nikdy nebyla studována ve vztahu k nedávno navrženým podskupinám diabetu.

Vědci použili metodu zvanou Mendelova randomizace, která využívá genetické informace ke studiu korelace mezi rizikovým faktorem životního prostředí a rizikem onemocnění, přičemž bere v úvahu dopad dalších rizikových faktorů.

Na základě analýzy na genetických datech od více než 400 000 účastníků vědci zjistili, že nadváha/obezita v dětství byla spojena s o 62 % vyšším rizikem autoimunitního diabetu, zdvojnásobením rizika diabetu charakterizovaného nedostatkem inzulinu, téměř ztrojnásobením rizika inzulinorezistentní formy diabetu, 7x vyšší riziko formy diabetu primárně charakterizované nadváhou. 

Analýzy ukazují, že u dětí, které jsou obézní je větší pravděpodobnost, že se u nich vyvinou 4 z 5 navrhovaných nových podskupin cukrovky u dospělých. Jinými slovy, obezita v dětství se zdá být rizikovým faktorem u všech typů diabetu dospělých, s výjimkou diabetu souvisejícího s věkem. To podtrhuje, jak důležité je předcházet obezitě u dětí, protože může mít trvalé následky na jejich budoucí zdraví.

Studie vznikla ve spolupráci mezi výzkumníky z Karolinska Institutet, Bristol University (UK) a Sun Yat-Sen University (Čína).

Diabetologia (2023) doi: 10.1007/s00125-023-05883-x.