Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Novinky

Vliv kojení na snížení bolesti u dětí

Randomizované kontrolované studie ukazují, že kojení novorozenců během bolestivých procedur snižuje bolest. Mechanismy jsou považovány za multifaktoriální a zahrnují sání, kontakt kůže na kůži, teplo, houpání, zvuk a vůni matky a mléka a případně endogenní opiáty přítomné v mateřském mléce.

 

Kojení poskytuje optimální kontrolu bolesti během odběru z patičky novorozenců

Byla provedena prospektivní studie 180 novorozených, kteří podstoupili rutinní odběr z patičky pro novorozenecký screening. Bylo zjištěno, že nejúčinnější metodou úlevy od bolesti je krmení, a zvláště kojení během odběru z patičky.

(Zdroj: Weissman A, Aranovitch M, Blazer S et al (2009) Heel-Lancing in Newborns: Behavioral and Spectral Analysis Assessment of Pain Control Methods. PEDIATRIKA doi: 10.1542 / peds.2009-0598)

 

Bylo prokázáno, že i vůně mateřského mléka vlastní matky snižuje bolest

Studie provedená v Japonsku potvrdila, že po píchnutí do patičky z důvodů potřebných vyšetření byly reakce na bolest nižší u dětí vystavených vůni mateřského mléka vlastní matky než u ostatních skupin (cizí mateřské mléko, umělá výživa). Kromě toho byla u dětí měřena koncentrace kortizolu ve slinách k hodnocení bolesti pomocí biochemického indexu. Novorozencům ulevuje od bolesti, když jsou vystaveni pachům mateřského mléka vlastní matky.

 (Zdroj: Nishitani S, Miyamura T, Tagawa M et al (2009) The calming effect of a maternal breast milk odor on the human newborn infant. Neuroscience Research: 63; 66-71)

 

Kojení nebo mateřské mléko snižují u novorozenců bolest

Cochrane Review z 11 studií zjistila, že kojení a mateřské mléko jsou účinnými intervencemi ke snížení bolesti u novorozenců. Autoři doporučují, aby kojení nebo mateřské mléko, pokud jsou k dispozici, byly poskytovány jako analgezie u novorozenců podstupujících bolestivé zákroky.

(Zdroj: Shah PS, Aliwalas LL, Shah V. Breastfeeding or breast milk for procedural pain in neonates. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2006; Issue 3)

 

Uklidňující účinek vůně mateřského mléka na novorozence: Randomizovaná kontrolovaná studie

Cílem této studie publikované v časopise Breastfeeding Medicine v roce 2020 bylo posouzení vlivu vůně mateřského mléka (MM) a formule na snížení akutní bolesti u novorozenců během odběru krve z patičky.

Metody: Osmdesát čtyři novorozenců bylo náhodně rozděleno do dvou skupin (skupina s formulí a skupina s MM). Bolest, kterou novorozenec pocítil před, během a odběru krve z patičky byla hodnocena pomocí stupnice novorozenecké bolesti; jejich srdeční frekvence a saturace krve kyslíkem byly měřeny pulzním oxymetrem. Vzorky slin byly odebrány novorozencům před a po odběru krve a byla měřena hladina slinného kortizolu ve slinách. Během odběru byla doba pláče novorozence zaznamenána chronometrem.

Výsledky: Prah bolesti a srdeční frekvence novorozence ve skupině s MM byly významně nižší než ve skupině s formulí (p <0,001). Slinný kortizol ve skupině s umělým mlékem se zvýšil a saturace kyslíkem se u těchto novorozenců významně snížila ve srovnání se skupinou s mateřským mlékem (p <0,05).

Závěry: Vůně mateřského mléka může pomoci snížit bolest u novorozenců během odběru krve z patičky.

Zdroj: Breastfeeding Medicine