Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Novinky

Kojení starších dětí je prospěšné pro děti i rodiče

Kojení starších dětí je prospěšné pro děti i rodiče

Kojení je právem matky a zejména právem dítěte (Charta práv dítěte, 1991, čl.24).

Úmluva o právech dítěte, kterou je Česká republika vázána je také mezinárodní smlouvou o lidských právech a základních svobodách.

Jeden z hlavních motivů celé úmluvy je pak vyjádřen v článku 3, podle kterého „zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí, ať už uskutečňované veřejnými nebo soukromými zařízeními sociální péče, soudy, správními nebo zákonodárnými orgány“.

 

Jako relevantní je třeba zmínit i článek 21 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně – další mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách.

Citace z článku 1 Listiny základních práv a svobod, která je součástí českého ústavního pořádku: „Lidé jsou svobodní a rovní si v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.“

 

Světová zdravotnická organizace a Globální strategie výživy kojenců a malých dětí doporučuje, aby děti byly kojeny do dvou let nebo déle, s pevnou stravou zaváděnou v šesti měsících.

Tato doporučení přijala i ČR, konkrétně Ministerstvo zdravotnictví (MZ) v roce 2005 a v roce 2013 Pracovní skupina pro výživu MZ a podložila je právně vypracovaným Doporučením, které je publikováno na stránkách MZ https://www.mzcr.cz/doporuceni-k-zavadeni-komplementarni-vyzivy-prikrmuu-kojencu/

 

Podpora kojení je také v souladu s akčním plánem a doporučením Evropské komise-Výživa kojenců a batolat-standardní doporučení pro Evropskou unii, která klade důraz na ochranu práv kojící matek a jejich dětí.  

WHO pro Evropu podporuje výlučné kojení a pokračování v kojení 2 roky nebo déle https://www.who.int/europe/activities/promoting-breastfeeding-and-complementary-foods

Americká pediatrická akademie praktických lékařů dokonce stanovila, že dítě by mělo být kojeno minimálně 2 roky s horní hranicí 7 roků, s čímž se ztotožňují i etologové.

Obecné doporučení podle etologů by délka kojení měla trvat 6násobek délky těhotenství (9měsx6=54:12=4,5 roku).

Ukončování kojení by se rozhodně nemělo dít pod tlakem rodiny nebo společnosti. Ukončení kojení záleží na dyádě – matka a dítě. Každé dítě je jinak zralé a platí zásada, že při ukončování kojení by se měl brát ohled právě na dítě. Odstavování by tedy mělo být přirozené, což znamená, že dítě samo přestane kojení vyžadovat. Ve společnostech (skandinávské země), kde je dlouhodobé kojení podle potřeb dítěte normou, se děti obvykle přestanou chtít kojit mezi 3. a 4. rokem.

V zájmu dítěte je tedy pokračování v kojení. Náhle ukončení kojení je pro dítě traumatizujícím zážitkem stejně jako pro matku, násilně ukončené kojení má dalekosáhlý negativní dopad na budoucí život dítěte.

 U dětí je delší kojení spojeno se snížením infekcí, nižší pravděpodobností chybného postavení zubů, nižší pravděpodobností obezity a vyšší inteligencí.  A u matek, které kojí déle než rok, je to také spojeno se sníženým výskytem rakoviny prsu a vaječníků .

Dlouhodobé kojení je naprosto normální a nemělo by být stigmatizováno a nikdo by neměl nutit pár matku/ dítě přestat kojit, protože z kojení čerpají benefity. Obecné doporučení délky dlouhodobého kojení je šestinásobek délky těhotenství, což je 54 měsíců, tedy 4,5 roku. Literatura uvádí, že většina dětí se přestane sama kojit mezi 3 až 5 lety, pokud se jim dovolí kojit, jak dlouho chtějí.

Statisticky uváděná průměrná délka kojení 4,2 roků je nepřesná ani smysluplná pro celý svět, protože řada dětí není vůbec kojena nebo ženy přestanou kojit z různých důvodů v prvních dnech nebo 6 týdnech po porodu. Ve světě je však také mnoho zemí, kde jsou děti běžně kojeny déle do 4 až 5 let.   Vyjádření odborníků na dlouhodobé kojení potvrzuje, že u lidí by to mělo být mezi 2,5 lety a 7lety (K.A. Dettwyler). Je také známo, že imunitní systém dítěte dozrává až v 6 letech a kojení mu pomáhá tento imunitní systém rozvíjet.  

Kojení starších dětí je často senzací v médiích a zprávy o nepřijatelnosti kojení starších dětí jsou všudypřítomné. Jedna žena sdělila, že dokonce i její rodina podporující kojení se začala ptát, kdy přestane kojit.

I v jiných zemích je situace podobná. Rozhovor s 24 ženami ve věku 27-42 let v UK, které kojily jedno nebo dvě děti a věk kojených dětí se pohyboval od 13 měsíců do 4 let bylo zjištěno, že ženy pociťovaly intenzivní tlaky, pokud jde o přijatelnou délku doby kojení, což by je mohlo vést ke konfliktům ohledně jejich volby kojení.

Zatímco málokdo to přímo zažil, matky se často zmiňovaly o riziku negativity a úsudku při kojení staršího dítěte a mnohé popisovaly omezení kojení na soukromá místa, aby se tomu zabránilo.

Pro srovnání, některé ženy udávaly sebevědomé kojení na řadě míst, včetně laviček v parku, hřišť a kaváren bez zjevné negativity, což ale naznačuje, že si uvědomují nedůvěru kolem veřejného kojení.

Také na českých severech se objevila podpora kojení na veřejnosti sdílením fotografií kojení, ve snaze zpochybnit toto negativní vnímání a podpořit ostatní ženy, které chtějí kojit. https://www.extra.cz/dobry-den-prso-ven-celebrity-ktere-se-nestydi-kojit-verejne-proc-je-to-stale-tak-tabuizovane-tema–ddd54

Před časem se Laktační liga zastala ženy, která byla vykázaná z pražské pobočky Raiffeisen banky kvůli kojení svého ročního dítěte.https://zpravy.aktualne.cz/domaci/prestante-exhibovat-prikazala-ochranka-raiffeisenbanky-kojic/r~cd91664e5b9611e993a6ac1f6b220ee8/

Mnohé ženy potvrzují, že jim při řešení výzev pomohla podpora ze strany partnerů a kojících vrstevníků, a také zmínili hodnotu sledování ostatních kojících starších dětí pro normalizaci tohoto chování.

Navzdory této podpoře sociální tlaky způsobily, že se mnohé matky cítily rozporuplně ohledně svých rozhodnutí, zejména když se pokoušely své dítě odstavit. Některé maminky učí děti kojení jen doma, což se dětem moc nelíbí i maminky jsou v rozporu, protože to nedělají pro dítě, ale kvůli vnímají jiných lidí.

Normalizace kojení staršího dítěte by mohla pomoci potvrdit rozhodnutí těchto matek, poskytnout jim vzory, pomoci jim cítit podporu a zbavit je rodičovské viny. Zvýšení veřejného obrazu kojení je potenciálním krokem správným směrem.